ČLENSTVO
Staň sa členom SSŠF a objav výhody, ktoré na teba čakajú.

Členovia Slovenského spolku študentov farmácie sú študentmi alebo absolventmi Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského či Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Spolu vytvárame komunitu študentov farmácie na Slovensku.  

Členstvo v SSŠF nie je platené (pre študentov FaF UK)* a nezaväzuješ sa k žiadnej aktivite. Nemusíš sa báť, že by sme ťa do niečoho nútili. Môžeš sa len zúčastňovať na projektoch, zbierať body do Certifikátu Aktívneho študenta a pracovať na svojom personálnom a profesionálnom rozvoji.

Prihlášku môžeš taktiež odovzdať osobne v ŠOPE (budova na ul. Odbojárov, 1. poschodie, na konci chodby vľavo) alebo ju môžeš odoslať na našu adresu: Slovenský spolok študentov farmácie, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava.

Aktívne zapájanie sa do organizácie a diania projektov SSŠF so sebou nesie mnoho výhod, nie len v podobe soft-skill, skúseností či vedomostí, ale napríklad aj bodov na internát, či programy mobility. Viac sa môžeš dočítať nižšie.  

VÝHODY RIADNEHO A EXTERNÉHO ČLENSTVA:

 • Stávaš sa automaticky členom medzinárodných organizácií IPSF a EPSA, vďaka čomu sa môžeš zúčastňovať kongresov, SEP-u, Twinnet-u a iných zahraničných udalostí.
 • Môžeš rozširovať svoje vedomosti a cibriť farmaceutické zručnosti nad rámec bežného farmaceutického vzdelávania.
 • Rozvíjať sa po osobnostnej a profesionálnej stránke, posúvať sa vpred a stať sa skutočným odborníkom na liečivá, nie iba predavačom v bielom plášti.

VÝHODY AKTÍVNEHO ČLENSTVA:

 • Zapojíš sa do kolektívu mladých aktívnych ľudí, ktorí chcú robiť niečo naviac a získaš pár riadkov vo svojom životopise.
 • Nižšie vstupné na Beániu, Pharma Párty, Teambuilding, športové aktivity a iné.
 • 10 študentov, ktorí počas akademického roka nazbierajú najviac „active bodov“, získavajú body za mimoškolskú činnosť k žiadosti na ubytovanie.
 • Možnosť kandidovať do Správnej rady.
 • Body na Erazmus.
 • A hlavne si užiješ množstvo zábavy, spoznáš veľa nových ľudí a budeš mať zážitky, na ktoré budeš spomínať do konca života.

AKO SA STAŤ EXTERNÝM ČLENOM SSŠF:

 • Externým členom Spolku sa môže stať osoba, ktorá študuje študijný program v oblasti farmaceutických vied na území Slovenskej republiky, pričom nemusí byť študentom dennej formy štúdia na FaF UK.
 • Predložíš riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku externého člena Spolku v slovenčine or in english a zložíš členský poplatok, ktorý upravuje vnútorný predpis Spolku, ktorý pripravuje a schvaľuje Správna rada, za daný akademický rok, ale na základe poplatkov stanovených EPSA/ IPSF v aktuálnom akademickom roku.* Riadny člen musí byť buď študent FaF UK v BA Mgr, Faf UK Bc., Faf UK Phd. alebo absolventom jedného z týchto oborov najneskôr 4 roky po ukončení, pre riadnych a aktívnych členov je registrácia bezplatná. Externý člen môže byť študent inej fakulty ako FaF UK v BA.