ČLENSTVO
Staň sa členom SSŠF a objav výhody, ktoré na teba čakajú.

Chceš patriť medzi najaktívnejších študentov, rozvíjať sám seba a robiť niečo užitočné pre ostatných?

Ak áno, vystúp z komfortnej zóny, rozšír svoje farmaceutické obzory a pridaj sa k nám!

 

Členstvo v SSŠF nie je platené (FaF UK) a nezaväzuješ sa k žiadnej aktivite. Nemusíš sa báť, že by sme ťa do niečoho nútili. Môžeš sa zúčastňovať na projektoch, zbierať body do CAŠ a pracovať na svojom personálnom a profesionálnom rozvoji.

Avšak, aktívne zapájanie sa do organizácie a diania projektov SSŠF so sebou nesie mnoho výhod, nie len v podobe soft-skill, skúseností či vedomostí, ale napríklad aj bodov na internát, či programy mobility. Viac sa môžeš dočítať nižšie.

 

Členom SSŠF môžeš byť riadnym, aktívnym alebo externým.

VÝHODY RIADNEHO A EXTERNÉHO ČLENSTVA:

 • Stávaš sa automaticky členom medzinárodných organizácií IPSF a EPSA, vďaka čomu sa môžeš zúčastňovať kongresov,
  SEP-u, Twinnet-u a iných zahraničných udalostí.
 • Môžeš rozširovať svoje vedomosti a cibriť farmaceutické zručnosti nad rámec bežného farmaceutického vzdelávania vďaka vzdelávacím aktivitám.
 • Rozvíjať sa po osobnostnej a profesionálnej stránke, posúvať sa vpred a stať sa skutočným odborníkom na liečivá, nie iba predavačom v bielom plášti.

AKO SA STAŤ RIADNYM ČLENOM SSŠF:

 • Vyplň prihlášku do SSŠF, ktorú nájdeš pri dverách do ŠOPY (FaF UK, Katedra jazykov), vyplnenú a podpísanú prihlášku vhoď do schránky pri ŠOPE.
 • Alebo si stiahni prihlášku v slovenčine or in english, vyplň ju, podpíš, oskenuj a pošli na tajomnik@sssf.sk.
 • Riadny člen musí byť buď študent Faf UK Mgr, Faf UK Bc., Faf UK Phd. alebo absolventom jedného z týchto oborov najneskôr 4 roky po ukončení, pre riadnych a aktívnych členov je registrácia bezplatná.

AKO SA STAŤ EXTERNÝM ČLENOM SSŠF:

 • Externým členom Spolku sa môže stať osoba, ktorá študuje študijný program v oblasti farmaceutických vied na území Slovenskej republiky, pričom nemusí byť študentom dennej formy štúdia na FaF UK.
 • Predložíš riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku externého člena Spolku v slovenčine or in english a zložíš členský poplatok, ktorý upravuje vnútorný predpis Spolku, ktorý pripravuje a schvaľuje Správna rada, za daný akademický rok, ale na základe poplatkov stanovených EPSA/ IPSF v aktuálnom akademickom roku.

VÝHODY AKTÍVNEHO ČLENSTVA:

 • Zapojíš sa do kolektívu mladých aktívnych ľudí, ktorí chcú robiť niečo naviac a získaš pár riadkov vo svojom životopise.
 • Nižšie vstupné na Beániu, Pharma Párty, Teambuilding, športové aktivity a iné.
 • 10 študentov, ktorí počas akademického roka nazbierajú najviac „active bodov“, získavajú body za mimoškolskú činnosť k žiadosti na ubytovanie.
 • Možnosť kandidovať do Správnej rady.
 • Body na Erazmus.
 • A hlavne si užiješ množstvo zábavy, spoznáš veľa nových ľudí a budeš mať zážitky, na ktoré budeš spomínať do konca života.

AKO SA STAŤ AKTÍVNYM ČLENOM SSŠF:

 • Pridaj sa do Facebook skupiny Active SSŠF, kde budeš pravidelne informovaný o všetkých plánovaných projektoch, pri ktorých môžeš pomôcť.
 • Pomáhaj pri organizácií týchto projektov a zbieraj body.
 • Získaj minimálne 7 „ active bodov“ počas jedného semestra (active body získavaš za aktívne pomáhanie pri proejktoch, aj taká malá pomoc, ako vyvesenie plagátov je odmenené bodmi).
 • Na udržanie aktívneho členstva, musíš nazbierať aspoň 7 bodov počas každého semestra.