Poslaním našej spoločnosti je poskytovať odborné poradenstvo a kvalitné služby našim zákakom a zamestnancom. Ústretovosťou, novými službami a zákazníckym programom chce uspokojovať
potreby svojich zákazníkov všetkých kategórií tak, aby sa stala ich rodinnou lekárňou. Svojim
zákazníkom ponúkajú rodinné prostredie, profesionálne poradenstvo a služby pri predaji liekov a
výživových doplnkov.

Zamestnancom ponúkame motivujúce finančné ohodnotenie, flexibilnú pracovnú dobu, príjemné
rodinné prostredie, kreditované vzdelávanie a mnoho ďalších benefitov.
Nech Vaše prvé profesijné kroky smerujú k nám.