BEÁNIA FARMACEUTOV

Najobľúbenejší gala večer všetkých študentov Farmaceutickej fakulty UK s niekoľkoročnou tradíciou. To však ani zďaleka nevystihuje atmosféru Beánie plnú hudby, tanca, nahodených spolužiakov a skvelej zábavy. 

Beánia farmaceutov je najväčší spoločenský sviatok na Farmaceutickej fakulte UK. Príležitosť prevetrať šaty a oblek (udalosť si vyžaduje „creative black tie dress code“) a prísť sa spolu so svojimi spolužiakmi kultúrne vyžiť a zabaviť. 

Spoločenský večer sa otvára oficiálnym privítaním nových študentov prvého ročníka a rozlúčkou so študentmi posledného ročníka. Po príhovore dekana Farmaceutickej fakulty UK sa môže začať a pokračuje spoločenským programom, počas ktorého sa predstavujú tanečné súbory či zoskupenia a výber interpretov zo slovenskej hudobnej scény. Rok čo rok je ponuka pestrejšia a najmä od výberu hudobníkov sa odvíja aj téma danej beánie (v minulosti napríklad Rock’n’Roll, Swing Time, Farby Balkánu). V priebehu večera je pre účastníkov pripravená aj tombola, v ktorej sa dajú získať hodnotné a aj pre štúdium farmácie užitočné ceny. Beánia farmaceutov je jednoducho udalosť, ktorú by mal každý študent farmácie počas svojich rokov štúdia zažiť aspoň raz!