Vznik homeopatie, o Hahnemannovi a Materii medica

Homeopatia je viac ako 200-ročná liečebná metóda. Názov pochádza z gréckych slov homoios – podobný a pathos – choroba. Je založená na tzv. princípe podobnosti a teda platí: „Similia similibus curantur“, podobné sa lieči podobným. To znamená, že látka, ktorá u zdravého človeka vyvoláva určité príznaky, dokáže liečiť chorého s podobnými príznakmi vyvolanými z inej príčiny, pri podmienke, že koncentrácia danej látky je mnohonásobne nižšia. Homeopatia je regulačná medicína, ktorá stimuluje reakčné schopnosti organizmu tak, aby sa zbavil ochorenia vlastnými silami a prirodzenou cestou.  

Nemecký lekár a chemik Samuel Hahnemann (1755 – 1843) je považovaný za zakladateľa homeopatie. Vnímavý Hahnemann sa po 7 rokoch praxe lekára vrátil k prekladaniu lekárskych kníh. Pri preklade liečenia kôrou z chinínovníka sa rozhodol sám na sebe vyskúšať jej účinky. Podrobne popísal účinok lieku China a popísal základ známeho princípu liečby podobného podobným. Substancia, ktorá je schopná vyvolať určitý súbor príznakov u zdravého jedinca, dokáže podobný súbor príznakov vyliečiť u chorého. Táto zvláštna skúsenosť ho zaujala tak, že ju začal skúšať na sebe a svojich známych a stanovil tak všetky základné princípy homeopatie. Je autorom prvej homeopatickej knihy Materia medica, kde zobrazil presný popis pôvodu a účinkov homeopatických liekov.

Homeopatická literatúra 19. storočia je bohatá a bolo vydaných veľké množstvo súborov typu „Materia medica.“ Na niektoré z nich sa odkazuje dodnes. Materia medica je výsledkom práce, ktorá zahŕňa klinické skúsenosti, obsahuje nové aspekty vzťahujúce sa k uvedenému lieku, k aktualizácii klinických indikácií a k zaradeniu nových toxikologických a farmakologických údajov.

Čo sa dá homeopatiou liečiť?

Homeopatiou sa dajú liečiť všetky ochorenia, kde ešte organizmus svojimi obrannými mechanizmami vládze čeliť chorobe. Ide o 70 – 80% akútnych alebo chronických ochorení.

Najčastejšie ide o ochorenia dýchacích ciest, opakujúce sa zápaly hrdla, ucha, nosa, prínosových dutín, ale aj bolesti hlavy, ťažkosti s trávením, zápchy, hnačky, zápaly močového mechúra, poruchy menštruačného cyklu, problémy v klimaktériu, hemoroidy, ťažkosti v tehotenstve, pri pôrode a dojčení. Pomáhajú pri poruchách spánku, pri strese a únave. Homeopatické lieky dokážu zmierniť bolesti a krvácanie a výrazne urýchliť uzdravenie, preto nájdu svoje využitie aj pri predoperačnej a pooperačnej starostlivosti, pri každom druhu úrazu, či poranenia. Z chronických ochorení ide najmä o ekzémy, zápaly kože, niektoré druhy psoriázy, alergie, sennú nádchu, bronchiálnu astmu, opakujúce sa herpesy, bolesti končatín v dôsledku žilovej nedostatočnosti, bolesti kĺbov, chrbtice a pod.

Homeopatia, ako samostatná liečebná metóda, nie je vhodná pri onkologických ochoreniach, infarktoch, metabolických poruchách, náhlych stavoch ohrozujúcich život a vážnych psychiatrických ochoreniach ako je endogénna depresia, či schizofrénia. V týchto prípadoch sa dá použiť len ako doplnková liečba k základnej klasickej liečbe.

Z čoho a ako sa pripravujú homeopatické lieky?

Homeopatické lieky sa pripravujú z prírodných látok rastlinného, živočíšneho a minerálneho pôvodu. Rastlinného pôvodu je asi polovica homeopatických liekov a na ich prípravu sa používa vyše 1 400 druhov rastlín. Botanici po celom svete zabezpečujú, že sa na spracovanie dostanú len zdravé rastliny. Na prípravu sa používajú iba čerstvé rastliny, ktoré rastú vo svojom prirodzenom prostredí voľne v prírode ďaleko od možných zdrojov znečistenia.  

Okrem rastlinného pôvodu sa homeopatické lieky vyrábajú z vyše 500 živočíšnych substancií a 1 100 chemických a minerálnych látok výhradne z prírodných zdrojov. Všetky homeopatické lieky sú bezpečné, pretože látky sú niekoľko tisícnásobne riedené a špeciálne pripravované.                                                                                          

Pri výrobe homeopatického lieku je východiskovou substanciou materská tinktúra, ktorá sa pripravuje maceráciou základnej látky v alkohole počas troch týždňoch. Potom sa riedi s rozpúšťadlom a dynamizuje, čo predstavuje prudké mechanické pretrepanie, aby došlo k spojeniu látok v pomere 1:10 (decimálne riedenie), kde 1 diel látky pripadá na 9 dielov rozpúšťadla alebo 1:100 (centezimálne riedenie), kde jeden diel látky pripadá na 99 dielov rozpúšťadla. Získaným liečivým roztokom požadovaného riedenia sa následne napúšťajú homeopatické granuly, ktoré sú vyrobené zo zmesi mliečneho a trstinového cukru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Výhody homeopatického lieku

Medzi výhody homeopatického lieku patrí, že nie je toxický, nie sú známe nežiaduce účinky, je nenávykový a vhodný pre všetky vekové kategórie vrátane novorodencov a tehotných aj dojčiacich žien, nemá kontraindikácie a dá sa kombinovať so všetkými liekmi klasickej medicíny, pretože neovplyvňuje ich účinok.

Homeopatia vo svete a na SVK

Homeopatia sa používa na celom svete, najviac však v západnej Európe, kde žil a pôsobil zakladateľ homeopatie Samuel Hahnemann. Svoje významné miesto v medicíne má aj v Indii a v Južnej Amerike. V niektorých krajinách ako Francúzsko a Švajčiarsko je homeopatická liečba čiastočne preplácaná zdravotnými poisťovňami. Na Slovensko prišla homeopatia v roku 1992, keď francúzske Laboratóriá Boiron zaregistrovali ešte v rámci ČSFR základné homeopatické lieky. Momentálne spoločnosť BOIRON SK s r.o. udržuje portfólio s viac než 270 registrovanými homeopatickými liekmi, z toho 19 polykomponentov a 255 monokomponentov v celkovom počte 788 referencii v rôznych stupňoch riedenia: 5CH, 9CH, 15CH, 30CH a 200CH.

Homeopatické lieky sú definované v Zákone o lieku a v Európskom liekopise a podliehajú registrácií zo strany Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL).

V súčasnosti sú homeopatické lieky súčasťou každej lekárne a v spolupráci s odbornou verejnosťou a kontinuálnym vzdelávaním sa zvyšuje povedomie o klinickej homeopatii do praxe lekárov a lekárnikov. Za posledné roky získali mnohí pacienti na Slovensku dobré skúsenosti s homeopatiou a tak sa ich čoraz viac dožaduje tejto liečby.