Hlavnou náplňou činnosti našej spoločnosti na Slovensku je skúšanie liečiv v širokej škále indikácií a terapeutických oblastí. Touto formou zabezpečujeme možnosť kontaktu s najnovšími diagnostickými a terapeutickými postupmi nielen pacientom, ale aj odborníkom z radov zdravotníkov, ktorí sa tak stávajú členmi významných medzinárodných tímov špecialistov podieľajúcich sa na tvorbe nových liekov a liečebných metód.

IQVIA má jednu z najväčších a najkomplexnejších zbierok zdravotníckych informácii na svete, ktorá zahŕňa viac ako 600 miliónov komplexných, dlhodobých, neidentifikovaných záznamov o pacientoch zhŕňajúcich údaje o predaji, predpisovaní a propagácii liekov, lekárske záznamy, elektronické lekárske záznamy, genomiku a sociálne médiá. Tieto údaje pochádzajú od 140 000 dodávateľov a pokrývajú približne jeden milión údajov na celom svete.

Odberateľmi služieb spoločnosti sú hlavne medzinárodne farmaceutické spoločnosti, ktoré využívajú služby IQVIA po celom svete na základe toho, v ktorej krajine sa klinické skúšanie vykonáva, alebo kde sú potrebné údaje o zdravotnej starostlivosti pacientov vo všeobecnosti.

Popri oddeleniach vykonávajúcich monitoring klinických skúšaní na Slovensku, spoločnosť tvoria aj oddelenia, ktoré svojimi aktivitami podporujú priebeh klinických skúšaní aj v iných krajinách EÚ, v USA či Latinskej Amerike.  

Na Slovensku sídlime v Bratislave a pracuje u nás viac ako 550 zamestnancov.

V našej slovenskej pobočke nájdete kolegov, ktorí hovoria 36 svetovými jazykmi – anglicky, nemecky, francúzsky, taliansky, španielsky, portugalsky, holandsky, poľsky, švédsky, nórsky, dánsky, fínsky, maďarsky, grécky, estónsky, lotyšsky, litovsky, rusky, ukrajinsky, česky, slovinsky, rumunsky, srbsky, chorvátsky, turecky, arabsky, kórejsky, thajsky, vietnamsky, hindsky, japonsky, čínsky, pekinsky čínsky, africky, hebrejsky a samozrejme slovensky.

Každý náš kolega prechádza po nástupe procesom zaškolenia, ktorý trvá minimálne mesiac až dva. Zároveň sa pravidelne školí na nové postupy, procesy a získava odborné, mäkké a tvrdé zručnosti prostredníctvom interných školení. Všetci sme súčasťou tímu, ktorý sa navzájom podporuje.

Život v našej spoločnosti nie je len o práci. Spolu beháme, hráme futbal a ľadový hokej, venujeme sa turistike a bicyklujeme. U nás nájdete jógu aj masáže. Nezabúdame recyklovať a radi sa zapájame aj do iných aktivít v rámci spoločenskej zodpovednosti.

Ak máš chuť stať sa súčasťou našej rodiny, neváhaj a prihlás sa k nám na https://jobs.iqvia.com/.