HARMONOGRAM
KDF 2020

Harmonogram kariérneho veľtrhu KDF 2020
Harmonogram sympózia KDF 2020 Utorok
Harmonogram sympózia KDF 2020 Streda