ĽUDIA PRE LIEKY

Ľudia pre lieky – lieky pre ľudí

Farmaceuti pomáhajú Ukrajine

Lieky sú naším svetom. Učíme sa o nich, študujeme ich účinky, interakcie, formy aj ceny, zabezpečujeme, aby boli prítomné vždy tam, kde ich ľudia potrebujú najviac. Dnes sú tými, kto potrebuje nás, naše lieky a našu nezištnú pomoc, obyvatelia Ukrajiny.

Slovenský spolok študentov farmácie pod záštitou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizuje pri príležitosti Týždňa farmaceutického vzdelávania a kariéry zbierku liekov a zdravotníckych pomôcok pre našu susednú Ukrajinu zasiahnutú vojnovým konfliktom.

Kedy a kde bude zbierka prebiehať?

Zbierka liekov a zdravotníckych pomôcok sa uskutoční v dňoch 8. až 11. marca v priestoroch Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Ako sa môžem zapojiť?

Darovaním voľnopredajných liekov určených na terapiu rôznych stavov – bolesť, horúčka, nevoľnosť, tráviace ťažkosti... Konkrétne skupiny liekov vhodných na darovanie nájdete v tabuľke nižšie. Darovať takisto môžete aj zdravotnícke pomôcky typu krycích materiálov (obväzy, sterilné gázy) či ochranných pomôcok (respirátory, rúška, rukavice, dezinfekcia).

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Darované lieky musia byť odovzdané ako neotvorené a nerozbalené, nesmú javiť žiadne známky manipulácie a musia mať dostatočne dlhú životnosť (minimálne dva mesiace pred dátumom exspirácie). V ideálnom prípade si so sebou prineste aj doklad o nákupe z lekárne, v ktorej ste lieky zaobstarali. Členovia SSŠF si vyhradzujú právo neprevziať lieky, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené podmienky. 

Čo sa s liekmi a zdravotníckymi pomôckami bude diať po ich odovzdaní do zbierky?

Členovia SSŠF všetok darovaný materiál roztriedia, zabalia a odovzdajú Slovenskému Červenému krížu. Ten darované lieky a zdravotnícke pomôcky doručí na miesta na Ukrajine alebo na slovensko-ukrajinskom pohraničí, na ktorých budú najviac potrebné.

Nemôžem do zbierky liekov prispieť fyzicky. Ako inak môžem pomôcť?

Okrem darovania liekov a zdravotníckych pomôcok môžete prispieť finančnou čiastkou na transparentné účty organizácií, ktoré sa venujú predovšetkým priamej pomoci Ukrajine. Do pozornosti dávame finančnú zbierku Slovenského Červeného kríža.

Každá pomoc, aj tá najmenšia, môže mať veľký dopad.

Ďakujeme za každý jeden dar!