OFICIÁLNE DOKUMENTY

STANOVY

Ako každá organizácia aj my máme určité pravidlá, ktoré dodržiavame a podľa ktorých sa riadime. Stanovy sú alfou a omegou oficiálnych dokumentov SSŠF, keďže všetky ostatné sa odvíjajú práve od nich.


VNÚTORNÝ PREDPIS

Vnútorný predpis Spolku ustanovuje poplatok externých členov za aktuálny rok a množstvo bodov potrebných na získanie active členstva.


MEMORANDUM O POROZUMENÍ

Všetky dôležité informácie týkajúce sa spolupráce so Spolkom košických študentov farmácie sú spísané v Memorande o porozumení.