ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA

SSŠF je organizácia zložená zo študentov, pripravujúca aktivity pre študentov a práve preto celouhnacou silou spolku je ľudský faktor. Z organizačného hľadiska sa členímena Správnu radu, Dozornú radu a SSŠF Tím.

SPRÁVNA RADA

Správna rada je najvyššou výkonnou zložkou SSŠF presadzujúca stanoviská Valného zhromaždenia,ktorým bola zvolená. Jednoduchšie povedané sú to tváre, ktoré stoja za väčšinou projektov a aktivít spolku.

Laura Adamkovičová

prezident
prezident@sssf.sk

Lucia Markusková

viceprezident
viceprezident@sssf.sk

Radovan Tomašovský

tajomník
tajomnik@sssf.sk

Adam Kováčik

hospodár
hospodar@sssf.sk

Laura Gálová

predseda pre zahraničie
zahranicie@sssf.sk

Veronika Smoleňová

predseda pre vzdelávanie
vzdelavanie@sssf.sk

Martina Podžubanová

predseda pre publikácie
publikacie@sssf.sk

Kristína Tothová

predseda pre digitálne médiá
media@sssf.sk

Ivana Stašová

predseda pre kultúru
kultura@sssf.sk

DOZORNÁ RADA

 Dozorná rada je najvyššou kontrolnou zložkou SSŠF a je volená Valným zhromaždením.Ich hlavnou úlohou je usmerňovať, radiť a kontrolovať, či je všetko s kostolným poriadkom.

Natália Hromníková

predseda DR
dozornarada@sssf.sk

Alexandra Nemčíková

člen DR
dozornarada@sssf.sk

Martin Haringa

člen DR
dozornarada@sssf.sk

SSŠF TÍM

Správna rada by nedokázala zrealizovať všetky činnosti spolku sama. Preto úlohou SSŠF Tímu je koordinovať
konkrétne projekty alebo aktivity a spolupracovať s jednotlivými predsedami sekcií. Tím tvorí jadro celého fungovania SSŠF.

Contact Person pre IPSF
cp@sssf.sk


Liaison Secretary pre EPSA

ls@sssf.sk


Local Exchange Officer

leo@sssf.sk


CSE koordinátor

cse@sssf.sk


Student Exchange Officer

sep@sssf.sk


EduProf Coordinator

Koordinátor pre vzdelávanie

 

Public Health koordinátor

 

Koordinátor pre kultúru

 

Koordinátor pre kultúru

 

Koordinátor pre publikácie

Koordinátor pre digitálne médiá

 

National IMP koordinátor

 

Koordinátor pre SPC

 

Koordinátor pre SPC

 

Koordinátor pre SPC

 

Koordinátor pre SPC

 

Koordinátor pre SPC