ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA

SSŠF je organizácia zložená zo študentov, pripravujúca aktivity pre študentov a práve preto celouhnacou silou spolku je ľudský faktor. Z organizačného hľadiska sa členímena Správnu radu, Dozornú radu a SSŠF Tím.

SPRÁVNA RADA

Správna rada je najvyššou výkonnou zložkou SSŠF presadzujúca stanoviská Valného zhromaždenia,ktorým bola zvolená. Jednoduchšie povedané sú to tváre, ktoré stoja za väčšinou projektov a aktivít spolku.

Laura Adamkovičová

prezident
prezident@sssf.sk

Lucia Markusková

viceprezident
viceprezident@sssf.sk

Radovan Tomašovský

tajomník
tajomnik@sssf.sk

Adam Kováčik

hospodár
hospodar@sssf.sk

Laura Gálová

predseda pre zahraničie
zahranicie@sssf.sk

Veronika Smoleňová

predseda pre vzdelávanie
vzdelavanie@sssf.sk

Martina Podžubanová

predseda pre publikácie
publikacie@sssf.sk

Kristína Tothová

predseda pre digitálne médiá
media@sssf.sk

Ivana Stašová

predseda pre kultúru
kultura@sssf.sk

DOZORNÁ RADA

 Dozorná rada je najvyššou kontrolnou zložkou SSŠF a je volená Valným zhromaždením.Ich hlavnou úlohou je usmerňovať, radiť a kontrolovať, či je všetko s kostolným poriadkom.

Natália Hromníková

predseda DR
dozornarada@sssf.sk

Alexandra Nemčíková

člen DR
dozornarada@sssf.sk

Martin Haringa

člen DR
dozornarada@sssf.sk

SSŠF TÍM

Správna rada by nedokázala zrealizovať všetky činnosti spolku sama. Preto úlohou SSŠF Tímu je koordinovať
konkrétne projekty alebo aktivity a spolupracovať s jednotlivými predsedami sekcií. Tím tvorí jadro celého fungovania SSŠF.

Contact Person pre IPSF
cp@sssf.sk


Liaison Secretary pre EPSA

ls@sssf.sk


Local Exchange Officer

leo@sssf.sk


CSE koordinátor

cse@sssf.sk


Student Exchange Officer

sep@sssf.sk

Koordinátor pre vzdelávanie

 

Koordinátor pre kultúru

 

Koordinátor pre kultúru

 

Koordinátor pre digitálne médiá

 

National IMP koordinátor

 

EduProf Coordinator