VZDELÁVANIE

Všetky projekty a aktivity v tejto sekcii majú jeden spoločný cieľ, a tým je ponúknuť študentom farmácie možnosť rozvoja. Keďže svet farmácie je veľmi dynamický a stále napreduje, každý študent sa musí vzdelávať aj nad rámec povinných seminárov. V SSŠF organizujeme množstvo vzdelávacích podujatí od prednášok na témy, ktoré nie sú bežne zahrnuté v študijnom pláne až po komplexné niekoľkodňové sympózia.MEDIÁLNE KAMPANE

Kto je to farmaceut?
Mesiac správneho užívania antibiotík


ĎALŠIE VZDELÁVACIE PROJEKTY A AKTIVITY

Advanced Training In Pharmacy Care (ATIP)
Chcem viac
Clinical Skills Event
Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii
Študentská vedecká činnosť
Kurz lekárenskej komunikácie
Kvapka plná informácií
Lekárenské paragrafy
Magistraliter majstrovstvá
Public health kampane