Švajčiarska spoločnosť s dlhoročnou tradíciou, ktorá siaha až do roku 1896. Pôsobí vo viac ako 100 krajinách po celom svete a v roku 2019 zamestnávala 98-tisíc zamestnancov. Na Slovensku začala pôsobiť spoločnosť najprv ako organizačná zložka Hoffmann-La Roche Ltd. a od roku 2004 už ako samostatná obchodná spoločnosť Roche Slovensko, s.r.o. V súčastnosti na Slovensku zamestnáva viac ako 100 zamestnancov. Každý rok Roche investuje nemalé prostriedky na výskum a vývoj. V roku 2019 sa tieto investície vyšplhali na 11,7 miliárd švajčiarskych frankov. Roche ako jedna z prvých farmaceutických spoločností priniesla cielenú liečbu pre pacientov. Vďaka jedinečnej kombinácii jej zamerania na vývoj liečiv a diagnostiku, je lepšie vybavená k ďalšiemu rozvoju personalizovanej medicíny ako ktorákoľvek iná spoločnosť. Na svetovom trhu patrí Roche prvá priečka medzi Bio-technologickými spoločnosťami s jej sedemnástimi biologickými liečivami, ktoré tvoria viac ako polovicu portfólia švajčiarskej spoločnosti. Už dlhých 11 rokov patrí na základe Dow Jones Sustainability index Roche k popredným farmaceutickým firmám.

Roche a personalizovaná medicína

Personalizovaná medicína je založená na poznatku, že rozdielni pacienti s tou istou klinickou diagnózou môžu reagovať na rovnakú liečbu rozličným spôsobom. Kým určitý liek môže mať u jedného pacienta vysokú účinnosť, ten istý liek pri druhom pacientovi nemusí dosiahnuť požadované výsledky a to aj napriek rovnakej diagnóze. Individuálne charakteristiky pacienta majú vplyv na spôsob, akým liek funguje, bez ohľadu na to, či sa jedná o lieky súvisiace s chorobou alebo o lieky nezávislé od daného ochorenia. Liečba všetkých pacientov diagnostikovaných určitou chorobou použitím „hromadného“ prístupu odporuje týmto individuálnym rozdielom.

Inými slovami, konvenčne praktikovaná medicína nie je až tak efektívna ako by mohla byť. Príliš veľa pacientov prijíma liečbu, ktorá nie je prospešná pre ich konkrétne ochorenie. Naopak, v niektorých prípadoch môže takáto liečba dokonca spôsobiť nežiadúce reakcie. Stratégia Roche Personalizovanej Medicíny smeruje k poskytnutiu liečiv a diagnostických zariadení, ktoré prinášajú hmatateľné zlepšenie zdravia, kvality života, a prežívaní pacientov. Je to prístup, ktorý zužitkúva znalosti o molekulárnom pôvode choroby a vedomosti ako liečba funguje, takisto ako narastajúce poznanie rozdielov medzi jednotlivými pacientmi.