Zentiva – farmaceutická spoločnosť s tradíciou dlhou stovky rokov


Na tohtoročných kariérnych dňoch farmaceutov sa vám predstaví spoločnosť Zentiva, tradičný výrobca kvalitných liekov pre pacientov v celej Európe. Postavenie spoločnosti Zentiva v Európe má pevné základy a vo svojom sektore jej patrí 3. miesto. Centrála spoločnosti Zentiva sa nachádza v Prahe a v súčasnosti je aktívna na 25 trhoch, kde sa stará o viac ako jednu miliardu pacientov. Zentiva sa zameriava na kardiovaskulárny systém, centrálny nervový systém, poruchy gastrointestinálneho traktu a metabolické poruchy, protizápalové lieky a lieky proti bolesti či ochorenia krvi.

Spoločnosť zamestnáva viac ako 3000 zamestnancov a pravidelne sa umiestňuje na popredných priečkach ankety Top zamestnávateľ.

V rámci vstupov spoločnosti Zentiva sa zoznámite s mnohými zamestnancami spoločnosti a aj absolventami fakulty. 

Pre študentov je pripravená súťaž o exkurziu do výrobného závodu v Prahe, spojenú so spoločným obedom  s generálnou riaditeľkou.

Srdečne všetkých pozývame na exkluzívnu prednášku „Generiká nie sú obyčajné kópie“ o vývoji generických liekov s pridanou hodnotou, ktorú povedie osobne riaditeľ vývojového oddelenia v Prahe. 

S druhou prednáškou pod názvom "Moja cesta v Zentive" sa predstaví absolventka farmaceutickej fakulty a medicínska reprezentantka spoločnosti Zentiva.

Tešíme sa na vás!