ŠTUDENTSKÁ ORGANIZÁCIA ROKA 2022

ŠTUDENTSKÁ ORGANIZÁCIA ROKA 2022 
V piatok, 16. júna 2023, sa v Átriu Filozofickej fakulty UK konalo slávnostné odovzdávanie ocenení Študentskej organizácie roka 2022, ktorú prvýkrát vyhlásila Študentská rada vysokých škôl. Zapojiť sa dalo v štyroch rôznych kategóriách. V kategórii, v ktorej sme boli nominovaní, sme sa úspešne umiestnili a stali Študentskou organizáciou roka 2022. Utvrdili sme sa v tom, že angažovať sa, organizovať rôzne projekty a podujatia a byť aktívny sa oplatí a má

zmysel.

Ďakujeme Univerzite Komenského a Farmaceutickej fakulte UK, že nám umožňuje posúvať sa a rásť. Ale najmä vďaka našim predchodcom - členom SSŠF a ich systematickej práci, vďaka ktorej už 28 rokov posúvame spolok spoločne dopredu a dnes môžeme stáť na tomto mieste.

S radosťou a vďakou sa chceme s vami podeliť o tento náš najnovší úspech.