PUBLIKÁCIE

Hlasom nášho spolku je jednoznačne sekcia publikácie. Pravidelne publikujeme nie len v našom časopise – Farmakoviny, ale články od nás si môžete prečítať aj vo farmaceutických i nefarmaceutických periodikách.

FARMAKOVINY

Magazín SSŠF pripravovaný od študentov pre študentov, ktorý zachytáva študentský život na fakulte ale aj mimo nej. Vychádzajúc štyrikrát za rok a obsahuje články o mimoškolských aktivitách, zahraničných pobytoch, rozhovory s pedagógmi a mnoho iného.

Čítať viac...

SPRIEVODCA PRVÁKA

Príručka pre každého nováčika na našej fakulte, ktorá mu uľahčuje jeho školské začiatky na FaF UK. Sprievodca obsahuje všetky dôležité informácie, ktoré potrebuje každý prvák počas prvých dní na akademickej pôde.

Čítať viac...

SPRIEVODCA ABSOLVENTA

Publikácia, ktorá čerstvým absolventom priblíži ich práva a povinnosti po ukončení vysokoškolského štúdia a ukáže, aké sú možnosti uplatnenia v obore… SSŠF pre všetkých úspešných magistrov/magisterky a študentov zaujímajúcich sa o vlastnú budúcnosť prináša Sprievodcu absolventa.

Čítať viac...

REDAKČNÁ RADA SSŠF

Redakčná rada Slovenského spolku študentov farmácie sa začala formovať spolu so vznikom časopisu Farmakoviny. Na začiatku to bolo len zopár nadšencov z radov študentov farmácie, no postupom rokov sa začala rozrastať.

Keďže každý člen Redakčnej rady SSŠF je zároveň aj študent, aktivita jednotlivcov sa odvíja aj v závislosti od náročnosti semestra. No žiadnemu členovi nechýba entuziazmus v písaní, vďaka ktorému sme schopní publikovať nielen články v našom časopise Farmakoviny, ale dokonca aj v slovenských odborných periodikách ako Lekárnik či Lekárnické listy. 

Články z pera redakčnej rady SSŠF vychádzajú aj v časopise Univerzity Komenského – Naša Univerzita a aj na portáli ADC Číselník. Počas semestra má redakčná rada organizované stretnutia na utuženie kolektívu, kreatívny brainstorming a diskusiu k príprave Farmakovín.


Pokiaľ sa aj ty chceš stať členom Redakčnej rady SSŠF, neváhaj kontaktovať našu predsedníčku pre publikácie Denisku. publikácie@sssf.sk

Elektronická forma publikácií SSŠF