MENTORING PROJEKT
III. ročník – 2024

Mentoring projekt je vzdelávací program zameraný na profesionálny rozvoj študentov v rôznych oblastiach farmácie. Dopĺňa teoretické vedomosti študenta a ponúka praktický vhľad do profesie farmaceuta ako lekárnika, výskumného pracovníka, odborníka z farmaceutického priemyslu a lídra.

Cieľom projektu je prepojiť študentov zo všetkých ročníkov štúdia farmácie (mentees) s odborníkmi z praxe (mentori) podľa ich preferencií v jednotlivých profesionálnych oblastiach farmácie — nemocničné lekárenstvo, farmaceutická firma, farmaceutická výroba, farmaceutický výskum, štátna správa. 

ZOZNAM MENTOROV JE DOSTUPNÝ TU

Mentoringový program sa skladá z niekoľkých fáz. 

          1.    V úvode projektu prebieha výber vhodných kandidátov na mentees a mentorov. Mentee vyplní registračný formulár, kde označí 3 mentorov, ktorí sa mu zdajú najvhodnejší vzhľadom na jeho profesionálne ciele a záujmy, ďalej pošle svoj životopis a motivačný list, ktorými sa stručne mentorom predstaví.


          2.   Mentee spárujeme s mentormi na základe individuálnych preferencií – k spokojnosti na každej strane. Každý mentor môže mať jedného alebo dvoch mentees. Pre obe skupiny je pripravený úvodný seminár, na ktorom sa dozvedia viac o svojich povinnostiach počas projektu a stanovia si základné ciele, ktoré by chceli dosiahnuť.


          3.   Hlavnou fázou programu je samotný mentoring. V tejto časti mentee a mentor úzko spolupracujú a komunikujú. Mentor odovzdáva svojmu mentee nadobudnuté skúsenosti a komunikuje s ním na pravidelnej báze (podľa ich dohody). Mentoringová fáza prebieha počas 4 mesiacov v prvej polovici kalendárneho roka (február – máj). Pre mentees sú okrem mentoringu pripravené aj sprievodné edukačné aktivity – soft-skillové tréningy vedené odborníkmi, počas ktorých majú priestor na networking a zdieľanie nadobudnutých zručností. 

          4.   V závere projektu mentee a mentor vyhodnotia svoje stanovené ciele a úspechy, ktoré môžu zdieľať s ostatnými počas záverečného spoločného stretnutia všetkých mentees a mentorov. Účastníci programu na konci obdržia certifikát. Podmienkou získania certifikátu je absolvovanie piatich stretnutí s mentorom (podľa vašej individuálnej dohody), napísanie stručného reportu z každého stretnutia a zúčastnenie sa aspoň dvoch soft-skillových tréningov. 

Čo ti Mentoring projekt môže dať?
        1.    Máš možnosť spoznať rôzne oblasti farmácie z pohľadu zamestnanca, ešte pred ukončením štúdia farmácie.


        2.   Môžeš spoznať svojho budúceho zamestnávateľa.


        3.   Získaš nové kontakty.
        4.   Zlepšíš si soft-skills (komunikačné schopnosti, práca so stresom, organizácia času, prezentácia dosiahnutých výsledkov atď.)


PRIHLASOVACÍ FORMULÁR JE DOSTUPNÝ TU


Za dva doterajšie ročníky Mentoring projektu sa tento vzdelávací program stretol s úžasnou spätnom väzbou v podobe spokojných mentees aj mentorov. Vytvoril množsvo silných pracovných partnerstiev, priateľstiev a posunul študentov v ich budúcej profesionálnej kariére.