MENTORING PROJEKT

Mentoring projekt je zameraný na profesionálny rozvoj študentov v rôznych oblastiach farmácie. Dopĺňa teoretické vedomosti študenta a ponúka praktický vhľad do profesie farmaceuta ako lekárnika, výskumného pracovníka, odborníka z farmaceutického priemyslu a lídra.

Cieľom projektu je prepojiť študentov zo všetkých ročníkov štúdia farmácie (mentees) s odborníkmi z praxe (mentori) podľa ich preferencií v jednotlivých profesionálnych oblastiach zdravotníctva.

Mentoringový program sa skladá z niekoľkých fáz. V úvode projektu prebieha výber vhodných kandidátov na mentees a mentorov, ktorých spárujeme na základe individuálnych preferencií. Každý mentor môže mať jedného alebo dvoch mentees. Pre obe skupiny je pripravený úvodný seminár, na ktorom sa dozvedia viac o svojich povinnostiach počas projektu a stanovia si základné ciele, ktoré by chceli dosiahnuť.

Hlavnou fázou programu je samotný mentoring. V tejto časti mentee a mentor úzko spolupracujú a komunikujú. Mentor odovzdáva svojmu mentee nadobudnuté skúsenosti a komunikuje s ním na pravidelnej báze (minimálne dvakrát mesačne). Mentoringová fáza prebieha počas 5 mesiacov v prvej polovici kalendárneho roka (január – máj). Pre mentees sú okrem mentoringu pripravené aj sprievodné edukačné aktivity, v rámci Individuálneho plánu rozvoja, počas ktorých majú priestor na networking a zdieľanie nadobudnutých zručností.

V závere projektu mentee a mentor vyhodnotia svoje stanovené ciele a úspechy, ktoré môžu zdieľať s ostatnými počas záverečného spoločného stretnutia všetkých mentees a mentorov. Účastníci programu (mentees aj mentori) na konci programu obdržia certifikát.