STANOVISKO SLOVENSKÉHO SPOLKU ŠTUDENTOV FARMÁCIE K AKTUÁLNEJ SITUÁCII

Slovenský spolok študentov farmácie vyjadruje podporu pracovníkom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v čase šírenia nielen pandémie ochorenia COVID-19, ale aj bezcieľnych nenávistných útokov voči odborníkom na poli farmácie ako ľudským bytostiam.
Čítať viac...

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SSŠF 2021

1. — 2. mája 2021, oba dni od 14:00 sa uskutoční Valné zhromaždenie SSŠF. Prebiehať bude online na platforme ZOOM.
Čítať viac...

POMÔŽTE ŠTUDENTOM FARMÁCIE RÁSŤ

Farmaceut nie je len predavač v bielom. Naše päťročné štúdium na vysokej škole a neustále celoživotné vzdelávanie po získaní diplomu zahŕňajú široké spektrum poznatkov z chemických, biologických aj sociálnych vied.

Čítať viac...

DUŠEVNÉ ZDRAVIE

V posledných dňoch sa nám do povedomia dostáva stále viac téma duševného zdravia a dôsledkov jeho zanedbania. Duševné, respektíve psychické ťažkosti, ktoré sa včasne neriešia, môžu vážne ovplyvniť našu subjektívnu pohodu. Slovenský spolok študentov farmácie spoločne so Študentská rada vysokých škôl, Ministerstvom zdravotníctva SR...

Čítať viac...

ADVANCED TRAINING IN PHARMACY CARE

ATIP predstavuje ďalšiu formu vzdelávania študentov FaF UK v Bratislave, ktorá spája vysokoškolské štúdium s praxou a snaží sa reflektovať na jej aktuálne požiadavky. Cieľom projektu je rozšíriť a skvalitniť vzdelávanie študentov farmácie v oblasti správnej dispenzácie a poradenstva pri liečbe a samoliečbe pacientov, kde je
úloha verejného lekárnika nezastupiteľná.
Čítať viac...

NÁŠ CIEĽ A PROJEKTY

Ako organizácia reprezentujúca študentov farmácie na Slovensku si každodenne dávame za cieľ zlepšovať mimoškolské aktivity na našej fakulte a podporovať budúcich farmaceutov v ich osobnostnom a profesionálnom rozvoji. A nie len to.

CHCEŠ SA STAŤ ČLENOM SLOVENSKÉHO SPOLKU ŠTUDENTOV FARMÁCIE?

Objaviť všetky výhody členstva a možnosti, ktoré na teba čakajú? 

SME TU PRE VÁS

Máte otázku alebo chuť spolupracovať? Chcete inzerovať pracovnú ponuku alebo iba popriať pekný deň? Čokoľvek potrebujete, sme tu pre vás. 

Slovenský spolok študentov farmácie, o.z.

IČO: 317 530 78

Odbojárov 10
832 32 Bratislava
Slovensko