NOVÁ SPRÁVNA RADA

V apríli 2023 sa konalo Valné zhromaždenie, na ktorom bola zvolená nová Správna rada SSŠF pre akademický rok 2023/2024.

ŠTUDENTSKÁ ORGANIZÁCIA ROKA 2022

V piatok, 16. júna 2023, sa v Átriu Filozofickej fakulty UK konalo slávnostné
odovzdávanie ocenení Študentskej organizácie roka 2022, ktorú prvýkrát vyhlásila Študentská rada vysokých škôl.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 2023

Dňa 28. apríla 2023 o 8:00 sa uskutoční Valné zhromaždenie SSŠF. Prebiehať bude prezenčnou formou v Multimediálnej miestnosti (MMM) na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského.

KARIÉRNE DNI FARMACEUTOV

Kariérne dni farmaceutov (KDF) sú projektom, ktorý v sebe spája farmaceutický jobfair spoločne s odborným sympóziom. V spolupráci s Farmaceutickou fakultou UK a samotnou Univerzitou Komenského prebiehajú vždy v marci a už tradične sa jedná o najväčší veľtrh práce farmaceutického prostredia na Slovensku.  

POMÔŽTE ŠTUDENTOM FARMÁCIE RÁSŤ

Farmaceut nie je len predavač v bielom. Naše päťročné štúdium na vysokej škole a neustále celoživotné vzdelávanie po získaní diplomu zahŕňajú široké spektrum poznatkov z chemických, biologických aj sociálnych vied.

70. VÝROČIE FARMACEUTICKEJ FAKULTY UK

Naša fakulta v tomto roku oslavuje 70. výročie. Pri tejto príležitosti sa na začiatku akademického roka konali pamätné udalosti.

NÁŠ CIEĽ A PROJEKTY

Ako organizácia reprezentujúca študentov farmácie na Slovensku si každodenne dávame za cieľ zlepšovať mimoškolské aktivity na našej fakulte a podporovať budúcich farmaceutov v ich osobnostnom a profesionálnom rozvoji. A nie len to.

CHCEŠ SA STAŤ ČLENOM SLOVENSKÉHO SPOLKU ŠTUDENTOV FARMÁCIE?

Objaviť všetky výhody členstva a možnosti, ktoré na teba čakajú? 

SME TU PRE VÁS

Máte otázku alebo chuť spolupracovať? Chcete inzerovať pracovnú ponuku alebo iba popriať pekný deň? Čokoľvek potrebujete, sme tu pre vás. 

Slovenský spolok študentov farmácie, o.z.

IČO: 317 530 78

Odbojárov 10
832 32 Bratislava
Slovensko