Valné zhromaždenie 2024

Dňa 3. mája 2024 o 11:00 sa uskutoční Valné zhromaždenie SSŠF. Prebiehať bude prezenčnou formou v Multimediálnej miestnosti (MMM) na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského.

KARIÉRNE DNI FARMACEUTOV 2024

Po roku opäť prichádzajú Kariérne dni farmaceutov, ktoré sa uskutočnia 12. a 13. marca 2024 (utorok a streda). Ide o jeden z najväčších farmaceutických veľtrhov práce na Slovensku, ktorý sa bude konať priamo na pôde Farmaceutickej fakulty UK. Okrem kariérneho veľtrhu  ťa čaká aj odborné sympózium so zaujímavými prednáškami, sprievodné aktivity vo forme workshopov a rôznych meraní a množstvo súťaží

POMÔŽTE ŠTUDENTOM FARMÁCIE RÁSŤ

Farmaceut nie je len predavač v bielom. Naše päťročné štúdium na vysokej škole a neustále celoživotné vzdelávanie po získaní diplomu zahŕňajú široké spektrum poznatkov z chemických, biologických aj sociálnych vied.

NOVÁ SPRÁVNA RADA

V apríli 2023 sa konalo Valné zhromaždenie, na ktorom bola zvolená nová Správna rada SSŠF pre akademický rok 2023/2024.

ŠTUDENTSKÁ ORGANIZÁCIA ROKA 2022

V piatok, 16. júna 2023, sa v Átriu Filozofickej fakulty UK konalo slávnostné
odovzdávanie ocenení Študentskej organizácie roka 2022, ktorú prvýkrát vyhlásila Študentská rada vysokých škôl.

NÁŠ CIEĽ A PROJEKTY

Ako organizácia reprezentujúca študentov farmácie na Slovensku si každodenne dávame za cieľ zlepšovať mimoškolské aktivity na našej fakulte a podporovať budúcich farmaceutov v ich osobnostnom a profesionálnom rozvoji. A nie len to.

CHCEŠ SA STAŤ ČLENOM SLOVENSKÉHO SPOLKU ŠTUDENTOV FARMÁCIE?

Objaviť všetky výhody členstva a možnosti, ktoré na teba čakajú? 

SME TU PRE VÁS

Máte otázku alebo chuť spolupracovať? Chcete inzerovať pracovnú ponuku alebo iba popriať pekný deň? Čokoľvek potrebujete, sme tu pre vás. 

Slovenský spolok študentov farmácie, o.z.

IČO: 317 530 78

Odbojárov 10
832 32 Bratislava
Slovensko