MENTORI

Martin Bežo

THERAPEUTIC AREA LEAD

Patrik Bilanin

HEAD OF PRODUCT DEVELOPMENT

Zuzana Galajdová

FARMACEUT NA ODDELENÍ PRÍPRAVY CYTOSTATÍK

Boris Dudík

FARMACEUT NA ODDELENÍ PRÍPRAVY CYTOSTATÍK 

Katarína Šumská

VEDÚCI LEKÁRNIK NEMOCNIČNEJ LEKÁRNE NÚDCH  

Milan Berstling

MEDICAL ADVISOR V OBLASTI KARDIOLÓGIE

Ľuboslava Hírešová

VEDÚCI FARMACEUT LEKARENSKÉHO ODDELENIA      

Libuše Kamasová

OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA ZABEZPEČOVANIE KVALITY LIEKOV 

Hajnalka Komjáthy

VEDÚCI FARMACEUT, HLAVNÝ FARMACEUT AGEL SK 

Vlasta Gombárová

VEDÚCI FARMACEUT, NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV 

Miroslava Horváth Petriková

VEDÚCA ODDELENIA KOORDINÁCIE NOVÝCH REGISTRÁCIÍ, ŠÚKL

Margaréta Dudíková

PV SPECIALIST – LEAD 

Michal Radik 

LOCAL SAFETY OFFICER  MEMBER
JOHNSON & JOHNSON 

Ľubica Slimáková

VEDÚCI FARMACEUT, PREDSEDA SEKCIE NEMOCNIČNÝCH LEKÁRNIKOV SLeK

Eva Rybárová

VEDÚCI FARMACEUT NEMOCNIČNEJ LEKÁRNE

Kristína Szmicseková

FARMACEUT NA ODDELENÍ KLINICKEJ FARMÁCIE 

Peter Šišovský

POSUDZOVATEĽ PREDKLINICKEJ A KLINICKEJ DOKUMENTÁCIE NA ŠUKL

Adriána Šusterová

VEDÚCI FARMACEUT ODDELENIA PRÍPRAVY LIEKOV

Jozef Ukropec

VEDECKÝ PRACOVNÍK BIOCHEMICKÉ CENTRUM SAV

Tomáš Valena

SENIOR PRODUCT MANAGER - MEDICAL AFFAIRS SORCERO

Katarína Vaľková

FARMACEUT NA ODDELENÍ VÝDAJA PRE VEREJNOSŤ

Lucia Gondová

VEDÚCI FARMACEUT NA ODDELENÍ VÝDAJA PRE VEREJNOSŤ

MARTIN DRAGÚN

MEDICAL SCIENCE LIAISON - CHIESI

FRANTIŠEK DRÁFI

POSUDZOVATEĽ PREDKLINICKEJ A KLINICKEJ DOKUMENTÁCIE K REGISTRÁCIÍ LIEKU- ŠÚKL

 

Miloš Okša

PRODUCT MANAGER                                                        ALK SLOVAKIA