ČLENSTVO
Staň sa členom SSŠF a objav výhody, ktoré na teba čakajú.

Členovia Slovenského spolku študentov farmácie sú študentmi alebo absolventmi Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského či Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Spolu vytvárame komunitu študentov farmácie na Slovensku.  

Členstvo v SSŠF je pre študentov FaF UK zadarmo* a nezaväzuješ sa k žiadnej aktivite. Nemusíš sa báť, že by sme ťa do niečoho nútili. Môžeš sa zúčastňovať na projektoch, zbierať body do Certifikátu Aktívneho študenta a pracovať na svojom osobnom  a profesionálnom rozvoji.

Prihlášku môžeš doručiť nasledovnými spôsobmi:

 • Odovzdať osobne v ŠOPE (nachádza sa v budove na ul. Odbojárov, katedra jazykov, na konci chodby vľavo).
 • Odoslať scan vyplnenej prihlášky na tajomnik@sssf.sk.
 • Odoslať poštou na našu adresu: Slovenský spolok študentov farmácie, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

Do dvoch týždňov od prijatia prihlášky ti príde potvrdzovací e-mail.


Aktívne zapájanie sa do organizácie a diania projektov SSŠF so sebou nesie mnoho výhod, nie len v podobe nadobúdania soft-skills, skúseností
či vedomostí, ale napríklad aj bodov na internát, či programy mobility. Viac sa môžeš dočítať nižšie.  

VÝHODY RIADNEHO A EXTERNÉHO ČLENSTVA:

 • Automaticky sa stávaš členom medzinárodných organizácií IPSF a EPSA, vďaka čomu sa môžeš zúčastňovať kongresov, SEP-u, Twinnet-u a iných zahraničných udalostí.
 • Môžeš rozširovať svoje vedomosti a cibriť farmaceutické zručnosti nad rámec bežného farmaceutického vzdelávania.
 • Rozvíjať sa po osobnostnej a profesionálnej stránke, posúvať sa vpred a stať sa skutočným odborníkom na liečivá, nie iba predavačom v bielom plášti.

AKTÍVNE ČLENSTVO

Aktívne členstvo získaš automaticky, keď nazbieraš 7 active bodov za semester. Ak si v zimnom semestri získal status active, počas letného semestra ti stačí získať len 4 active body na obnovenie aktívneho členstva. Active body udeľuje Správna rada SSŠF za každú pomoc, na ktorú sa prihlásiš. Ak máš záujem stať sa aktívnym členom a zbierať active body, pridaj sa do skupiny Active SSŠF, kde Správna rada SSŠF uverejňuje ponuky na pomoc. Zvyčajne je to výlep plagátov, predaj lístkov na naše kultúrne akcie, pomoc s výzdobou na KDF a podobne. Na konci akademického roka sa koná Valné zhromaždenie SSŠF, kde sa vyhlasuje aj najaktívnejší člen (člen s najväčším počtom active bodov), ktorý získa hodnotné ceny.

VÝHODY AKTÍVNEHO ČLENSTVA:

 • Zapojíš sa do kolektívu mladých aktívnych ľudí, ktorí chcú robiť niečo naviac a získaš pár riadkov vo svojom životopise.
 • Nižšie vstupné na Beániu, Pharma Párty, Teambuilding, športové aktivity a iné.
 • 10 študentov, ktorí počas akademického roka nazbierajú najviac active bodov, získavajú body za mimoškolskú činnosť k žiadosti na ubytovanie na univerzitné internáty.
 • Možnosť kandidovať do Správnej rady.
 • Body na Erazmus.
 • Každoročne sa na Valnom zhromaždení SSŠF vyhlasuje najaktívnejší člen, ktorý sa môže tešiť na hodnotnú odmenu.
 • A hlavne si užiješ množstvo zábavy, spoznáš veľa nových ľudí a budeš mať zážitky, na ktoré budeš spomínať do konca života.

AKO SA STAŤ EXTERNÝM ČLENOM SSŠF:

 • Externým členom Spolku sa môže stať študent študijného programu v oblasti farmaceutických vied na území Slovenskej republiky, pričom nie je študentom dennej formy štúdia na FaF UK.
 • Predložíš riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku externého člena SSŠF tak, ako je to uvedené vyššie. Po spracovaní prihlášky externého člena ti príde e-mailom výzva na zaplatenie poplatku externého člena (4 € /rok)**. Po doručení tvojej platby sa stávaš externým členom SSŠF.


* Prihlášku riadneho člena SSŠF si môže podať študent ktoréhokoľvek študijného programu na FaF UK v Bratislave. Riadne členstvo v SSŠF platí počas štúdia a 4 roky po ukončení štúdia. Podanie prihlášky riadneho člena je bezplatné

* *  Externý člen je študent inej fakulty ako FaF UK v Bratislave a jeho členstvo je spoplatnené sumou 4 €/rok.

Pre predčasné ukončenie členstva je potrebné doručiť písomné vyhlásenie o vzdaní sa riadneho/externého členstva na adresu SSŠF spomenutú vyššie.