ČLENSTVO
Staň sa členom SSŠF a objav výhody, ktoré na teba čakajú.

Členovia Slovenského spolku študentov farmácie sú študentmi alebo absolventmi Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského či Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Spolu vytvárame komunitu študentov farmácie na Slovensku.  

Členstvo v SSŠF je pre študentov FaF UK zadarmo* a nezaväzuješ sa k žiadnej aktivite. Nemusíš sa báť, že by sme ťa do niečoho nútili. Môžeš sa zúčastňovať na projektoch, zbierať body do Certifikátu Aktívneho študenta a pracovať na svojom osobnom  a profesionálnom rozvoji.

Prihlášku môžeš doručiť nasledovnými spôsobmi:

 • Odovzdať osobne v ŠOPE (nachádza sa v budove na ul. Odbojárov, katedra jazykov, na konci chodby vľavo).
 • Odoslať scan vyplnenej prihlášky na tajomnik@sssf.sk.
 • Odoslať poštou na našu adresu: Slovenský spolok študentov farmácie, Odbojárov 10, 832 32 Bratislava

Do dvoch týždňov od prijatia prihlášky ti príde potvrdzovací e-mail.


Aktívne zapájanie sa do organizácie a diania projektov SSŠF so sebou nesie mnoho výhod, nie len v podobe nadobúdania soft-skills, skúseností
či vedomostí, ale napríklad aj bodov na internát, či programy mobility. Viac sa môžeš dočítať nižšie.  

Svoju prihlášku si môžeš vyplniť aj elektronicky. Stačí ak stlačíš tlačidlo nižšie. 

VÝHODY RIADNEHO A EXTERNÉHO ČLENSTVA:

 • Automaticky sa stávaš členom medzinárodných organizácií IPSF a EPSA, vďaka čomu sa môžeš zúčastňovať kongresov, SEP-u, Twinnet-u a iných zahraničných udalostí.
 • Môžeš rozširovať svoje vedomosti a cibriť farmaceutické zručnosti nad rámec bežného farmaceutického vzdelávania.
 • Rozvíjať sa po osobnostnej a profesionálnej stránke, posúvať sa vpred a stať sa skutočným odborníkom na liečivá, nie iba predavačom v bielom plášti.

AKTÍVNE ČLENSTVO

Aktívne členstvo získaš automaticky, keď nazbieraš 7 active bodov za semester. Ak si v zimnom semestri získal status active, počas letného semestra ti stačí získať len 4 active body na obnovenie aktívneho členstva. Active body udeľuje Správna rada SSŠF za každú pomoc, na ktorú sa prihlásiš. Ak máš záujem stať sa aktívnym členom a zbierať active body, pridaj sa do skupiny Active SSŠF, kde Správna rada SSŠF uverejňuje ponuky na pomoc. Zvyčajne je to výlep plagátov, predaj lístkov na naše kultúrne akcie, pomoc s výzdobou na KDF a podobne. Na konci akademického roka sa koná Valné zhromaždenie SSŠF, kde sa vyhlasuje aj najaktívnejší člen (člen s najväčším počtom active bodov), ktorý získa hodnotné ceny.

VÝHODY AKTÍVNEHO ČLENSTVA:

 • Zapojíš sa do kolektívu mladých aktívnych ľudí, ktorí chcú robiť niečo naviac a získaš pár riadkov vo svojom životopise.
 • Nižšie vstupné na Beániu, Pharma Párty, Teambuilding, športové aktivity a iné.
 • 10 študentov, ktorí počas akademického roka nazbierajú najviac active bodov, získavajú body za mimoškolskú činnosť k žiadosti na ubytovanie na univerzitné internáty.
 • Možnosť kandidovať do Správnej rady.
 • Body na Erazmus.
 • Každoročne sa na Valnom zhromaždení SSŠF vyhlasuje najaktívnejší člen, ktorý sa môže tešiť na hodnotnú odmenu.
 • A hlavne si užiješ množstvo zábavy, spoznáš veľa nových ľudí a budeš mať zážitky, na ktoré budeš spomínať do konca života.

AKO SA STAŤ EXTERNÝM ČLENOM SSŠF:

 • Externým členom Spolku sa môže stať študent študijného programu v oblasti farmaceutických vied na území Slovenskej republiky, pričom nie je študentom dennej formy štúdia na FaF UK.
 • Predložíš riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku externého člena SSŠF tak, ako je to uvedené vyššie. Po spracovaní prihlášky externého člena ti príde e-mailom výzva na zaplatenie poplatku externého člena (4 € /rok)**. Po doručení tvojej platby sa stávaš externým členom SSŠF.


* Prihlášku riadneho člena SSŠF si môže podať študent ktoréhokoľvek študijného programu na FaF UK v Bratislave. Riadne členstvo v SSŠF platí počas štúdia a 4 roky po ukončení štúdia. Podanie prihlášky riadneho člena je bezplatné

* *  Externý člen je študent inej fakulty ako FaF UK v Bratislave a jeho členstvo je spoplatnené sumou 4 €/rok.

Pre predčasné ukončenie členstva je potrebné doručiť písomné vyhlásenie o vzdaní sa riadneho/externého členstva na adresu SSŠF spomenutú vyššie.