VZDELÁVANIE

Všetky projekty a aktivity v tejto sekcii majú jeden spoločný cieľ, a tým je ponúknuť študentom farmácie možnosť rozvoja. Keďže svet farmácie je veľmi dynamický a stále napreduje, každý študent sa musí vzdelávať aj nad rámec povinných seminárov. V SSŠF organizujeme množstvo vzdelávacích podujatí od prednášok na témy, ktoré nie sú bežne zahrnuté v študijnom pláne až po komplexné niekoľkodňové sympózia.