70. výročie Farmaceutickej fakulty UK


Naša fakulta v tomto roku oslavuje 70. výročie. Pri tejto príležitosti sa na začiatku akademického roka konali pamätné udalosti. V pondelok sa konal Krst knihy Siedma dekáda FaF UK. V utorok v doobedných hodinách nasledovalo Slávnostné otvorenie akademického roka a poobede sme jubileum fakulty odštartovali Pohybovou aktivitou a zapísali sme sa do knihy slovenských rekordov.

"Drahá Farmaceutická fakulta UK,

z úprimného srdca ti ďakujeme a prajeme ti, aby všetko, čo si nám počas svojej 70-ročnej existencie dala, sa ti 100-násobne vrátilo v podobe hrdých farmaceutov, ktorí vedia o liekoch (takmer) všetko."

VIVAT FACULTAS PHARMACEUTICA