Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu - AIFP

Kto sme?

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) vznikla v novembri 2013 ako nástupnícka asociácia po zániku Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS).   Združuje 26 výrobcov inovatívnych liekov pôsobiacich na Slovensku. Je členom European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) a Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu (ZCHFP) a zakladajúcim členom Slovenskej organizácie pre overovanie liekov (SOOL).

  

Čo je našim cieľom?

  • Byť partnerom vo všetkých oblastiach zdravotníckeho systému.

  • Pomáhať slovenským pacientom.

  • Presadzovať transparentnosť, férovosť a efektivitu.

  • Ponúkať odborné kapacity pre všetkých, ktorí pracujú v zdravotníckej oblasti.

  • Podporovať vzdelávanie.

  • Zvyšovať kvalitu nášho zdravotníctva.

  • Informovať o hodnotách, ktoré prinášame nielen ako výrobcovia nových originálnych liečiv, ale aj ako významný prvok slovenského hospodárstva.

Prečo sme tu?

Zdravotnícky systém sa bez inovácií nezaobíde. Inovatívne lieky nemajú často inú alternatívu na trhu a zároveň patria medzi tie najdrahšie lieky. Tieto lieky však majú vysokú pridanú hodnotu najmä pre ťažko chorých pacientov, pre ktorých sú často jedinou možnosťou ako zlepšiť ich zdravotný stav. AIFP je preto presvedčená, že odborná diskusia o rovnocennom prístupe pacientov k novým, inovatívnym liekom je kľúčová.