Mesiac správneho užívania antibiotík je kampaň Slovenského spolku študentov farmácie, ktorá sa zaoberá edukáciou laickej verejnosti o problematike užívania antibiotík, vzniku rezistencie a jej následkoch pre pacientov. Cieľom kampane nie je zníženie užívania antibiotík v rámci Slovenska, ale priblíženie správnych zásad užívania antibiotík širokej verejnosti. 

Podľa posledných prieskumov Európskej únie 1/3 Európanov nevie, že antibiotiká majú vedľajšie účinky a až 1/2 si nie je vedomá, že antibiotiká nie sú účinné na vírusové ochorenia. Slovensko sa radí v rebríčkoch rezistencie antibiotík na popredné miesta, a to hlavne na baktérie rodu Streptococcus a Klebsiella.  

Tieto nelichotivé prvenstvá je možné zvrátiť zvyšovanyím povedomia verejnosti o správnosti a vhodnosti užívania antibiotík. Zachovať účinnosť antibiotík je zodpovednosťou každého z nás, obzvlášť farmaceutov. Ich zodpovedné užívanie je nevyhnutné pre zastavenie vzniku baktérií rezistentných na antibiotiká a pre zachovanie ich účinnosť aj pre budúce generácie. Z tohto hľadiska je dôležité vzdelávať laickú verejnosť o tom, kedy je vhodné užívať antibiotiká a ako pristupovať zodpovedne k liečbe antibiotikami.


ANTISTRESOVÉ OMALOVÁNKY S TÉMATIKOU ANTIBIOTÍK