MENTORING PROJEKT

Mentoring projekt je zameraný na profesionálny rozvoj študentov v rôznych oblastiach farmácie. Dopĺňa teoretické vedomosti študenta a ponúka praktický vzhľad do profesie farmaceuta ako lekárnika, výskumného pracovníka, odborníka z farmaceutického priemyslu a lídra. Cieľom projektu je prepojiť študentov zo všetkých ročníkov štúdia farmácie (mentees) s odborníkmi z praxe (mentori) podľa ich preferencií v jednotlivých profesionálnych oblastiach zdravotníctva.
Mentoringový program sa skladá z niekoľkých fáz. V úvode projektu prebieha výber vhodných kandidátov na mentees a mentorov, ktorých spárujeme na základe individuálnych preferencií. Každý mentor má jedného mentee. Pre obe skupiny je pripravený úvodný seminár, na ktorom sa dozvedia viac o svojich povinnostiach počas projektu a stanovia si základné ciele, ktoré by chceli dosiahnuť. 

Hlavnou fázou programu je samotný mentoring. V tejto časti mentee a mentor úzko spolupracujú a komunikujú. Mentor odovzdáva svojmu mentee nadobudnuté skúsenosti a komunikuje s ním na pravidelnej báze (aspoň dvakrát mesačne). Mentoringová fáza prebieha počas 3 mesiacov letného semestra (marec – máj). Pre mentees sú okrem mentoringu pripravené aj sprievodné edukačné aktivity, v rámci individuálneho plánu rozvoja, počas ktorých majú priestor na networking a zdieľanie nadobudnutých zručností. 

V závere projektu mentee a mentor vyhodnotia svoje stanovené ciele a úspechy, ktoré môžu zdieľať s ostatnými počas záverečného spoločného stretnutia všetkých mentees a mentorov. Účastníci programu (mentees aj mentori) na konci programu obdržia certifikát.

  • AKO SA STAŤ MENTEEM? 

Prvým krokom je vyplnenie formulára. Okrem osobných informácií doň bude potrebné nahrať životopis a motivačný list v pdf formáte a zároveň uviesť mená troch preferovaných mentorov. Každý uchádzač bude po úspešnom vyplnení formulára zaradený do výberového kola a keď ním prejde, stáva sa z neho mentee.  

Každý mentor dostane zoznam mentees, ktorí ho preferenciou označili. Následne si z pomedzi nich vyberie svojho mentee, a tak na základe obojstranného výberu dôjde k spárovaniu.