CHIESI

Chiesi Slovakia s.r.o. je pobočka vo výlučnom vlastníctve Chiesi Pharmaceuticals GmbH Vienna, patriaca k talianskej, rodinnej farmaceutickej spoločnosti Chiesi Farmaceutici S.p.A., Parma.

Portfólio materskej firmy pozostáva z produktov pochádzajúcich hlavne z vlastného vývoja a výskumu, vývoja jej partnerských spoločností a produktov v licencii so zameraním sa na určité definované terapeutické oblasti.  

Zatiaľ čo trvalá udržateľnosť bola pre spoločnosť Chiesi vždy dôležitá, dnes je súčasťou nášho strategického plánu. Znamená to, že sme odhodlaní zlepšovať kvalitu života pacientov, chrániť planétu a jej obyvateľov, podporovať naše spoločenstvá, podporovať rozvoj našich ľudí a zaručovať transparentnosť našej práce.

Viac informácií o spoločnosti Chiesi získate na: www.chiesi.sk alebo na www.chiesi.com