FARMAKOVINY

Magazín SSŠF pripravovaný od študentov pre študentov, ktorý zachytáva študentský život na fakulte ale aj mimo nej. Vychádzajúc štyrikrát za rok a obsahuje články o mimoškolských aktivitách, zahraničných pobytoch, rozhovory s pedagógmi a mnoho iného.

Už od roku 2012 sa začalo formovať oficiálne periodikum Slovenského spolku študentov farmácie pod názvom Farmakoviny. Hlavnou myšlienkou jeho vzniku bolo priniesť medzi študentov informácie o dianí na fakulte a reportáže zo študentských mobilít. Postupom rokov sa obsah Farmakovín prehĺbil a v súčasnosti v nich môžete nájsť aj inšpiratívne rozhovory s úspešnými absolventami, rozhovory s pedagogickým osadenstvom FaF UK, odborné články z pera študentov a stále veľmi populárne články zo študentských stáží a mobilít, ktoré sú studnicou inšpirácie pre mladšie ročníky.

Na príprave časopisu sa podieľa redakčná rada, ktorá sa začala formovať spolu s časopisom. Je zložená z nadšencov spomedzi radov študentov farmácie, ktorí si počas náročného štúdia nájdu čas na prípravu svojich článkov a ich grafické spracovanie. Od roku 2014, sa Farmakoviny zapájajú do prestížnej študentskej publicistickej súťaže Štúrovo pero vo Zvolene, kde si v roku 2015 odniesli čestnú cenu Paneurópskej vysokej školy a v roku 2017 dokonca získali prestížne ocenenie Zlaté Štúrovo pero v kategórii vysokoškolských časopisov.

 

Časopis vychádza štyrikrát za akademický rok. Vďaka podpore partnerov a inzerentov sa môže zadarmo distribuovať medzi študentov a zamestnancov fakulty a taktiež vychádza aj v online podobe.

Farmakoviny a aj ostatné naše publikácie nájdete v elektronickej podobe na portály issuu.com/farmakoviny.