Akú úlohu zohrávajú generiká a biologicky podobné lieky v liečbe pacientov? 

PharmDr. Michaela Palágyi, PhD., predseda GENAS 

Starnutie populácie, viac pacientov s civilizačnými a chronickými ochoreniami, ako aj vyššie náklady na inovatívne lieky sú všetko výzvy, ktorým čelia zdravotné systémy na celom svete. Práve generické a biologicky podobné lieky zdravou konkurenciou znižujú cenu liekov a zabezpečujú tak viac liečby širšiemu počtu pacientov bez zvyšovania nákladov z verejného zdravotného poistenia. 


Generické lieky sa vyrábajú syntézou na základe presne definovanej chemickej štruktúry, majú kvalitatívne a kvantitatívne zhodný obsah liečiva, t.j. rovnakú účinnú látku, ako príslušný originálny liek. Navyše účinná látka je aj v rovnakej sile, aj v rovnakej liekovej forme (napr. tablety alebo poťahované tablety, resp. kapsuly), čo zabezpečuje užívanie generík v rovnakej dávkovacej schéme, ako u originálnych liekov.

Biologicky podobné lieky (biosimilary) sú vyrábané biotechnológiou a významne prispievajú k udržateľnosti zdravotnej starostlivosti v Európe, navyše pomáhajú riešiť jednu z hlavných výziev súčasnosti - ako zabezpečiť, aby všetci európski pacienti mali spravodlivý a včasný prístup k požadovanej liečbe. Ich užívaním dochádza nielen k zníženiu čakacích dôb na liečbu najmä v onkológii, onko-hematológii, liečbe autoimunitných ochorení, cukrovky, ale aj k odliečeniu oveľa väčšieho počtu pacientov (Obr.1).

V súčasnej dobe inflačnej a energetickej krízy, tak ako generické aj biologicky podobné lieky zohrávajú nenahraditeľnú úlohu v zabezpečení dostupnosti liečby pre pacientov v SR. (1)

Je však nevyhnutnosťou zaoberať sa dôvodmi, ktoré vedú k stále častejším výpadkom dodávok liekov. Slovenská republika má svoje špecifiká (Obr.2).  


Registrované a kategorizované lieky od viacerých výrobcov generických a biologicky podobných liekov v jednej terapeutickej skupine, zvyšuje pravdepodobnosť eliminácie nedostupnosti liečby pre pacientov v SR. (Obr.3) 

Zdroj: 1. www.genas.sk