Je vesmír budúcnosťou farmaceutického priemyslu?
Alebo ako premýšľat nad inováciami vo všeobecnosti


Ako vyzerá farmaceutický priemysel bez gravitácie? Je to reálna obchodná príležitosť alebo len lákavo znejúci koncept bez možnosti realizácie. V rámci prednášky ukážem, ako premýšľať nad inováciami a ako ich celkovo rozdeliť na zmysluplné a zbytočné. Okrem hlbšieho pohľadu na možnosti vesmíru ukážem aj ďalšie trendy, ktoré môžu hýbať farmaceutickým svetom

Grandaliro sa špecializuje na marketing v oblasti zdravotnej starostlivosti. Realizuje kampane na šírenie povedomia o ochoreniach, OTC kampane, rôzne marketingové a komunikačné stratégie pre farma firmy, taktiež rieši komunikáciu na zdravotníckych pracovníkov, ale aj tvorbu webových portálov pre lekárov a pacientov.
Mimo iných aktivít Grandaliro spolupracuje s pacientskými organizáciami a vytvára rôzne edukačné aktivity pre pacientov. Vďaka úzkej špecializácii na marketing farmaceutických produktov Grandaliro ponúka klientom množstvo služieb od online komunikácie, správu sociálnych sietí a kampaní, až po inovácie.

https://grandaliro.com/home?lang=sk