Jamieson - 100 rokov cesty za zdravím 

Dobrá značka je nositeľom hodnôt, emócií, osobitostí. Je tým fluidom, vďaka ktorému je zapísaná v mysliach spotrebiteľov. Je praktickým potvrdením dôvery kupujúcich v prísľub výrobcu dodať zákazníkovi výrobok deklarovaných vlastností, zárukou ich presvedčenia o kvalite výrobku.  Dôvera v značku je ako nepísaná zmluva, ktorá pôsobí medzi výrobcom a zákazníkom, predávajúcim a kupujúcim. Samotnému produktu dodáva ďalší rozmer, vďaka ktorému sa odlišuje od iných výrobkov uspokojujúcich rovnaké potreby. A práve k takýmto značkám sa radí značka prírodných vitamínov JAMIESON spoločnosti Jamieson Laboratories Ltd., ktorá si už 100 ROKOV získava uznanie za kvalitu a inováciu vyrábaných prírodných vitamínov.  


Jamieson Wellness Inc. oslavuje 100. výročie značky Jamieson Vitamin's, s dlhodobými plánmi na vytvorenie trvalo udržateľnej budúcnosti.  

„Sme neuveriteľne hrdí na tento historický míľnik, ktorý sme ako spoločnosť dosiahli v roku 2022,“ svoju poctu značke Jamieson so stáročným kreditom vyjadril Mike Pilato, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Jamieson Wellness.

„Vízia, ktorá sa začala v roku 1922 vytvorením malej rodinnej značky, je teraz u spotrebiteľov uprednostňujúcich na podporu svojho zdravia prírodné vitamíny, kanadskou značkou číslo jeden s produktmi dostupnými vo viac ako 45 krajinách celého sveta. Som vďačný tímu Jamieson a našim maloobchodným partnerom za ich tvrdú prácu a vášeň pre spoločné budovanie značky a našim spotrebiteľom za storočie dôvery.“  

„Aj keď v tomto roku oslavujeme práve tento úspech, uvedomujeme si zároveň, že je našou zodpovednosťou voči budúcim generáciám vytvoriť udržateľnú cestu výroby vitamínov minimálne na ďalších 100 rokov. Preto sa zaväzujeme k zníženiu emisií o 50 % do roku 2030 a k zavedeniu formálneho akčného plánu na dosiahnutie ich 100% zníženia do roku 2050. Tieto ciele sú v súlade s cieľmi Parížskej dohody Organizácie spojených národov, a keďže do 100. roku vitamínov Jamieson vstupujeme s vynikajúcim kreditom, budeme sa venovať projektom, ktoré kvalitu značky Jamieson ešte viac vyzdvihnú.”  

Spoločnosť vydala dokument o environmentálnom, spoločenskom a sociálnom riadení (ESG), v ktorom vyzdvihuje významné úspechy v úsilí o rozmanitosť a začlenenie, ako aj nedávne vylepšenia systému správy a riadenia. Identifikuje tiež nové projekty trvalej udržateľnosti, ktoré v súčasnosti už prebiehajú a ktorých ukončenie je plánované do roku 2030, vrátane:

  • zvýšenia recyklovaného obsahu vo všetkých značkových obaloch o 50 %
  • zníženia používania baliacich kartónov o 50 %
  • redukcie obsahu vlnitej lepenky v baliacom procese v rámci distribúcie o 20 %
  • obmedzenia množstva odpadu na skládkach o 75 %

„Vieme, že to nebude jednoduchý, priamočiary proces, ale keďže sa snažíme rozšíriť naše vedúce postavenie nad rámec dosiahnutej storočnice, veríme, že ide o správnu vec a vítame výzvu zrealizovať túto náročnú pozitívnu zmenu,“ zhrnul Mike Pilato. „Vstupujeme do ďalšieho storočia aktivít vo sfére zlepšovania svetového zdravia a tešíme sa z plánov, ktoré sme si pri tejto príležitosti ustanovili.“

O spoločnosti Jamieson Wellness Inc. 

Portfólio inovatívnych prírodných značiek na podporu zdravia Jamieson Wellness sa orientuje na kvalitu života svojich spotrebiteľov v duchu storočnej značky Jamieson, ktorá je dedičnou značkou spoločnosti a kanadskou značkou č. 1 v oblasti starostlivosti o zdravie — poskytuje najbezpečnejšiu, najčistejšiu a najefektívnejšiu výrobu prírodných vitamínov posilňujúcich optimálne zdravie celej rodiny. Jamieson Wellness vyrába špeciálne doplnky výživy a produkty športovej výživy pod svojimi značkami Progressive, Precision a Iron Vegan. Spoločnosti patrí tiež značka Smart Solutions zameraná na prirodzené zdravie žien, ktorá sa stala u kanadských spotrebiteliek značkou č. 1.

TRU-ID® — testovanie DNA

Spoločnosť Jamieson používa na zaistenie integrity účinných látok uvedených na etikete nezávislý certifikačný proces tretej strany — TRU-ID®. Ide o nezávislý program certifikácie DNA, založený na

University of Guelph v Kanade.  

Program využíva najnovšie technológie DNA na testovanie účinných látok v bylinných a probiotických doplnkoch výživy podľa schválených štandardov, čím osvedčuje ich pravosť.

360 pure — čistý výrobný proces

Dlhodobo zavedený testovací proces spoločnosti Jamieson, 360 Pure, je špičkovým programom, ktorý zaisťuje, že pod značkou Jamieson sa predávajú len tie najbezpečnejšie, najúčinnejšie a najkvalitnejšie produkty. Všetky použité suroviny sú zakúpené prostredníctvom auditovaných a kvalifikovaných predajcov, ako aj podrobené skríningu na prítomnosť nečistôt, ako sú ťažké kovy, pesticídy, rozpúšťadlá a mikrobiologické kontaminanty, ako aj ich dokumentáciu počas celej ich životnosti. Každý aspekt dodávateľského reťazca je kontrolovaný, aby sa zabezpečila kvalita od začiatku do konca.

  • Všetky použité suroviny sú sledované, testované a monitorované prostredníctvom dôsledného reťazca starostlivosti. Každá zložka je pred certifikáciou a vstupom do produktu podrobená skríningu na prítomnosť alergénov a nečistôt, prísne sa posudzuje čistota východiskových surovín a plnív. Každú zložku je možné vysledovať od vstupu do výrobného procesu až k šarži, v ktorej bola použitá.
  • Výrobné procesy spoločnosti Jamieson boli navrhnuté tak, aby udržiavali permanentnú účinnosť a čistotu produktov. Ich potenciál do konca doby použiteľnosti sa overuje prostredníctvom rozsiahleho programu stability, ktorý obsahuje množstvo prebiehajúcich procesov. Všetko preto, aby mal spotrebiteľ istotu, že pod značkou Jamieson sú k dispozícii iba najefektívnejšie výrobky.
  • Výrobné zariadenia spoločnosti Jamieson sú navrhnuté tak, aby zabezpečovali prúdenie vzduchu, zabraňovali krížovej kontaminácii a boli ekologicky udržateľné. Zariadenia sa pravidelne čistia a kalibrujú s ohľadom na presnosť výroby. Šarže sú starostlivo kontrolované, čo vedie k produkcii čerstvých, účinných a vysoko kvalitných produktov.
  • Všetky výrobky sú testované v každej fáze výroby: suroviny, sypké materiály, komponenty balenia a hotové výrobky. Rutinné testovanie sa vykonáva na surovinách a hotových výrobkoch z hľadiska mikroorganizmov, ťažkých kovov a pesticídov, aby sa zaistilo, či limity nie sú prekročené a teda sú bezpečné pre spotrebu. Vďaka investíciám do zlatého štandardného analytického vybavenia a softvéru môže spoločnosť Jamieson rýchlejšie a presnejšie absolvovať množstvo testov a zabezpečiť tak rýchlosť uvedenia tých najkvalitnejších produktov na trh.