KURZ LEKÁRENSKEJ KOMUNIKÁCIE

Cieľom projektu je zdokonaliť a prehĺbiť komunikačné schopnosti študentov Farmaceutickej fakulty UK, ktoré sú esenciálne pre vykonávanie lekárenskej profesie. Farmaceut je ako zdravotnícky profesionál prostredníctvom neustáleho a priameho kontaktu s pacientom integrálnou súčasťou zdravotníckeho systému. Pre poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti je nutné, aby vedel komunikovať náležitým spôsobom. Vhodný typ komunikácie medzi pacientom a lekárnikom napomáha k lepšiemu pochopeniu, pomoci a možnej diagnostike.

Na druhej strane je dôležité, aby bol budúci profesionál schopný adekvátne komunikovať s ostatnými odborníkmi a zlepšil tak interpersonálnu spoluprácu.

Do štvrtého ročníka projektu bude zapojených 15 až 20 študentov FaF UK z tretieho až piateho ročníka. Prebieha prostredníctvom prednášky a workshopu, ktoré sú zamerané na teóriu dispenzácie, komunikáciu s pacientom a kazuistiky. Vyvrcholením projektu sú Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii, ktoré sa konajú začiatkom marca.