LEKÁRENSKÉ PARAGRAFY

Projekt Lekárenské paragrafy je zameraný na zlepšenie legislatívnej gramotnosti študentov farmácie. Ako každé povolanie, aj povolanie lekárnika sa musí vykonávať v medziach zákona. Dobrý lekárnik by mal vedieť, kde jeho práva a práva jeho pacienta začínajú a končia. Tieto esenciálne vedomosti sú nevyhnutné pre správne fungovanie zdravotníckych zariadení, poskytovanie zdravotníckej starostlivosti a pre samotného farmaceuta.

Projekt sa v predchádzajúcich rokoch tešil veľkej obľube, o čom svedčí naplnenie kapacity workshopov a pozitívna spätná väzba od študentov. Práve vďaka záujmu študentov sme sa rozhodli pokračovať a do nasledujúceho roka rozšíriť spoluprácu s ďalšími subjektmi či organizáciami, ktoré sa pohybujú v oblasti liekovej legislatívy.

Workshopy sú určené pre 15 až 20 študentov najmä z tretieho až piateho ročníka. Daný počet študentov sa osvedčil ako ideálny z dôvodu príjemnejšieho prostredia na otvorenú diskusiu. Workshopy sú vedené neformálne a interaktívne, zameriavajú sa na dôležité znalosti a aktuálne témy, ktoré študentom priblížia odborníci z praxe.

Po absolvovaní všetkých workshopov v danom roku je študent odmenený certifikátom o jeho absolvovaní.