MAGISTRALITER MAJSTROVSTVÁ

Projekt „Majstrovstvá magistraliter prípravy“ Slovenského spolku študentov farmácie je zacielený na farmaceutickú technológiu. Pre študentov, budúcich lekárnikov, je schopnosť pripraviť magistraliter prípravky, čiže individuálne pripravené lieky, jednou z esenciálnych zručností. Umožňuje dispenzovať liečivé prípravky podľa špecifických a individuálnych potrieb pacienta, rieši možné problémy s výpadkom hromadne vyrábaných liekov alebo problematiku dávkovania.

Pomocou tohto projektu si študenti môžu otestovať svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, pričom ich počínanie hodnotia profesionáli v danej oblasti.

Do súťaže Majstrovstvá magistraliter prípravy sa môžu zapojiť študenti štvrtého až piateho ročníka, prípadne i farmaceutickí laboranti z nižších ročníkov.  Prvú časť súťaže tvorí teoretický test s rôznymi otázkami o riedení, dávkovaní a vlastnostiach liekových foriem. Po absolvovaní testu nasleduje praktická časť. Každému účastníkovi je individuálne zadaný prípravok. Študenti pripravujú dve liekové formy, masť a čapíky. V niektorých prípadoch je nutné dbať na množstvo dávky a vykonať potrebné upravujúce výpočty, pretože prípravky môžu byť určené pre detského pacienta alebo iné špecifické prípady.

Po ukončení praktickej časti sú prípravky s protokolmi odovzdané odbornej komisii, ktorá rozhodne o víťazovi a s každým uchádzačom prekonzultuje jeho výsledky.