MED-ART
MED-ART je slovenský veľkodistribútor. Predmetom činnosti je
distribúcia humánnych a veterinárnych liekov, zdravotníckych pomôcok, kozmetiky, diagnostík, homeopatík a doplnkového sortimentu.  Záleží nám na farmaceutoch, preto sme v roku 2019 vytvorili značku Som farmaceut. Prvotnou myšlienkou bolo poukázať na osobu farmaceuta, ktorý je relevantný zdroj akýchkoľvek informácií o liekoch, pretože vie o nich všetko. Napriek tomu, že farmácia je pomáhajúca profesia, v posledných rokoch je vidieť určitý posun vo vnímaní tohto povolania ľuďmi.  

Aj keď sú farmaceuti prvým i posledným bodom kontaktu medzi pacientom a zdravotným systémom, pacienti si to veľmi často neuvedomujú, čo je obrovská škoda. Chceli sme podporiť samotnú komunitu farmaceutov, a tak vznikol merch. Má farmaceutom pomôcť odlíšiť sa a ukázať, že sú odborníci na lieky a sú tu pre pacienta. Je určený každému farmaceutovi aj budúcemu bez rozdielu pohlavia, veku, národnosti, miesta bydliska, či štýlu. Je preň typická prémiová kvalita a jedinečný vzhľad. Chceme, aby sa farmaceut cítil dobre v lekárni, ale i vo voľnom čase. Všetky produkty sú a budú navyše potlačené originálnym motívom, v ktorom vynikne každá osobnosť.

V súčasnosti, okrem pravých farmaceutických limitiek , pripravujeme vzdelávacie formáty zastrešené pod značkou Som farmaceut dostupné na www.somfarmaceut.sk. Vzdelávanie je mimoriadne dôležité u každého človeka a pri farmaceutoch to platí dvojnásobne. V neustále sa meniacom odbore plnom inovácií, je potrebný pravidelný prísun aktuálnych informácií pre udržanie si svojej odbornosti, prehlbovanie a obnovovanie odbornej spôsobilosti. Prečítajte si Odborné články, či Blog alebo vypočujte Piatkové podcasty. Ak sa zaujímate o veterinárny sortiment, či zdravotnícky materiál, nevynechajte Miniškolu veteriny a Zdravmat v kocke. Obsah tvoria farmaceuti pre svojich kolegov a tešíme sa narastajúcej komunite farmaceutov pôsobiacej okolo značky.

Značka Som farmaceut podporuje odbornú rolu farmaceuta v spoločnosti a má byť nádejou uvedomenia si, že farmaceut je pomáhajúca profesia a zdravotnícky pracovník, ktorý je pripravený pacientovi pomôcť profesionálne a odborne. Je synonymom hrdosti pre pomoc iným, odbornosti a pozitívnej nálady.