Prečo pracovať v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv? 

Štátny ústav pre kontrolu liečiv je národná lieková agentúra, ktorej hlavnou činnosťou je zabezpečovať odborné hodnotenie liekov a zdravotníckych pomôcok a dohľad nad trhom v oblasti humánnej farmácie a drogových prekurzorov.  Naši odborní zamestnanci dohliadajú na bezpečnosť, účinnosť a kvalitu liekov a tiež zdravotníckych pomôcok, ktoré sa dostávajú k slovenským pacientom.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv má spolu šesť sekcií. Najviac farmaceutov pracuje na sekcii registrácie, sekcii klinického skúšania liekov a farmakovigilancie a tiež na sekcii inšpekcie. Okrem toho pod ŠÚKL patrí aj sekcia laboratórnej kontroly, sekcia zdravotníckych pomôcok a sekcia vnútorných záležitostí a ekonomiky.  

Väčšina zamestnancov pracuje v sídle štátneho ústavu na Kvetnej 11 v bratislavskom Ružinove, pôsobnosť úradu je však celoslovenská. Pobočky sekcie inšpekcie sa nachádzajú v Topoľčanoch, Žiline, Zvolene a v Košiciach.  

Medzinárodná spolupráca

ŠÚKL úzko spolupracuje s národnými liekovými agentúrami ostatných členských štátov EÚ a tiež s Európskou liekovou agentúrou. Naše kolegyne a kolegovia pracujú v tímoch, ktoré združujú odbornú špičku v rámci EÚ a sú členmi rôznych medzinárodných pracovných skupín či výborov.  

V rámci EMA sú to napríklad PRAC (Výbor pre hodnotenie rizík liekov), CHMP (Výbor pre lieky na humánne použitie), PDCO (Pediatrický výbor), HMPC (Výbor pre rastlinné lieky), CAT (Výbor pre lieky na inovatívnu liečbu) alebo COMP (Výbor pre lieky na zriedkavé ochorenia). Kompletný zoznam výborov a pracovných skupín nájdeš aj na našej webovej stránke.  

Čo Ti prinesie práca v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv?  

 • Príležitosť podieľať sa na napĺňaní poslania nášho úradu a prispievať tak k zlepšovaniu verejného zdravia

 • Atraktívnu a jedinečnú náplň práce s minimom stereotypu

 • Možnosť členstva vo výboroch Európskej liekovej agentúry a medzinárodných pracovných skupinách

 • Medzinárodné školenia a interné vzdelávanie

 • Kolektív skúsených odborníkov, od ktorých sa veľa naučíš

 • Trojmesačné adaptačné vzdelávanie pod vedením mentora  

 • Pružný pracovný čas v rozsahu 37,5 h týždenne a možnosť práce z domu

 • 5 dní dovolenky navyše

 • Príspevok do DDS

 • Zaujímavé interné aktivity, teambuildingy a dobrovoľníctvo.

 • Benefity vyplývajúce z aktuálnej Kolektívnej zmluvy.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv zamestnáva farmaceutov na rôznych pozíciách v rámci regulačnej farmácie, napríklad:

 • Posudzovateľ na oddelení predklinického a klinického posudzovania

 • Posudzovateľ kvality liekov

 • Posudzovateľ klinického skúšania

 • Posudzovateľ farmakovigilancie

 • Inšpektor farmakovigilancie a klinického skúšania liekov

 • Inšpektor výroby a transfuziológie

 • Inšpektor distribúcie a lekárenstva

 • Referent postregistračnej kontroly

 • Inšpektor trhového dohľadu zdravotníckych pomôcok

Keďže ide o prácu v štátnej službe, oznamy o výberových konaniach sa uverejňujú na portáli www.open.slovensko.sk a je potrebné prihlásenie sa prostredníctvom tohto portálu. Všetky inzeráty uverejňujeme aj na našom webe www.sukl.sk 

Ak momentálne neinzerujeme voľné pracovné pozície, životopis nám môžeš poslať aj mailom na info@sukl.sk 

https://www.sukl.sk/buxus/docs/rozhodnutia/Misia_a_Vizia_SUKL_sept_2022.pdf