NIHO je nezávislá odborná inštitúcia, ktorá vydáva hodnotenia a analýzy  na základe ustálenej európskej metodiky podľa medicíny založenej na dôkazoch . Hlavnou úlohou NIHO je prinášať do rozhodovacích procesov v zdravotníctve vedecký prístup a transparentnosť, predovšetkým v rámci kategorizácie liekov  a zdravotníckych pomôcok. Inštitút preštuduje veľké množstvo informácií , ktoré sú o danej téme dostupné, a spracováva ich do podoby pochopiteľnej pre rozhodujúce osoby alebo orgány.

https://niho.sk