Novartis Slovakia s.r.o. 

Profil spoločnosti 

Spoločnosť Novartis vznikla v roku 1996 spojením spoločností Ciba-Geigy a Sandoz. Bohatá história spoločnosti má však viac ako 200 rokov. Novartis je farmaceutická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj s výraznou orientáciou na pacienta. Cieľom spoločnosti je stať sa celosvetovým lídrom v rozvíjajúcich sa oblastiach zdravotnej starostlivosti. Spoločnosť Novartis je globálnou farmaceutickou spoločnosťou, ktorá pôsobí v 140 krajinách sveta a zamestnáva približne 125-tisíc ľudí.  


Poslaním spoločnosti Novartis je objavovať nové riešenia, ktoré zlepšujú a predlžujú život pacientov. Naše produkty užíva celosvetovo miliarda ľudí a hľadáme inovatívne spôsoby, ako rozšíriť prístup k našej liečbe.  


Na Slovensku prinášame liečbu v rámci kardiológie, imunológie, dermatológie, neurológie, oftalmológie, respirológie, onkológie a génovej terapie.  

Company profile  

Novartis was founded in 1996 by the merger of Ciba-Geigy and Sandoz. However, the company's rich history is more than 200 years old. Novartis is a research and development-oriented pharmaceutical company with a strong patient orientation. The company's goal is to become a global leader in emerging healthcare. Novartis is leading a global pharmaceutical company, employing more than 125 000 people in 140 countries all around the world.  


We strive to develop new innovative treatments that could prolong and improve patients´ lives. Our products reach nearly 1 billion people globally and we are constantly trying to find other innovative ways to expand access to our latest treatments.  


In Slovakia, we currently provide access to treatments in cardiology, immunology, dermatology, neurology, ophthalmology, respirology, oncology and gene therapy.  


 Adresa / Address Novartis Slovakia s.r.o.

Žižkova 22B
811 02 Bratislava
Slovenská republika


Kontaktné údaje / Contact data

Tel.:  +421 2 50 70 61 11
E-mail: info.sk@novartis.com
Web: www.novartis.sk