Spoločnosť NRSYS s.r.o.

Najväčší dodávateľ lekárnických informačných systémov na Slovensku

Už viac ako 30 rokov slovenská spoločnosť NRSYS s.r.o. vytvára softvérové aj hardvérové riešenia pre svojich klientov na lekárenskom, veľkoobchodnom aj maloobchodnom trhu. Za túto dobu sa sformovala z malej skupiny 7 ľudí, ktorí sa rozhodli vytvoriť softvér v časoch, keď na trhu nebolo doslova nič, v prosperujúcu spoločnosť, ktorá je najväčším dodávateľom lekárnického informačného systému na Slovensku.

Cieľom spoločnosti NRSYS je vytvárať kvalitný softvér pre obchodné organizácie a zdravotníctvo. Pod slovom „kvalitný“ rozumieme legislatívne správny, spoľahlivý, jednoduchý, užívateľsky príjemný, aktuálny, a rýchly. Chceme úspešne dodať softvér klientovi a vyvolať v ňom dobrý pocit zo zakúpenia aj prevádzkovania nášho softvéru a podporovať dodaný softvér tak, aby sa minimalizovali jeho prestoje a zabezpečil rozvoj klienta. Je pre nás dôležité zabezpečiť, aby náš softvér posunul našich klientov dopredu a zabezpečil im obchodné úspechy. Cez rast našich klientov rastieme aj my. Zabezpečiť pomoc a komplexnú podporou našim klientom je pre nás kľúčová záležitosť.  


Ako sa nám náš cieľ darí napĺňať je viditeľné v našich výkonoch, počte našich zákazníkov, ako aj naše meno na trhu a postoj štátnej správy, ministerstiev a profesijných organizácií. Ako firma sme už viac ako 20 rokov tiež členom Zväzu obchodu SR, zakladajúcim a aktívnym členom Asociácie elektronických registračných pokladní, úzko spolupracujeme so Slovenskou lekárnickou komorou a Asociáciou dodávateľov liekov a zdravotných pomôcok. Aj vďaka týmto spojeniam sme schopní vytvárať kvalitný a aktuálny softvér, ktorý vyhovuje zložitej a často sa meniacej legislatíve i požiadavkám trhu.


Služby sú neodmysliteľnou súčasťou kvalitného softvéru a preto v súčasnosti tvoria podstatnú časť činnosti našej spoločnosti. Dnes, keď je na trhu množstvo spoločností zaoberajúcich sa vývojom a aplikáciou informačných technológií, je pre zákazníka pri výbere systému neraz jedným z rozhodujúcich kritérií rozsah a kvalita služieb, ktoré mu môže dodávateľ poskytnúť. Pre prezieravého zákazníka by mal byť tento moment nemenej dôležitý, ako spoľahlivý a cenovo prijateľný systém. Dobrá komunikácia medzi zákazníkom a spoločnosťou NRSYS je základným predpokladom kvalitných služieb poskytnutých v správnom čase a rozsahu. Kolegyne na Centre služieb zákazníkom sa snažia bezodkladne vyriešiť problémy našich zákazníkov. Po mnohých rokoch fungovania je toto oddelenie základnou tepnou našej spoločnosti, jej prepojenie s okolitým svetom – teda zákazníkmi. Od zamestnanca, ktorý v minulosti sprostredkovával spojenie zákazníka s programátorom, sme sa dopracovali k profesionálne vyškolenej skupine ľudí, ktorá riadi komunikáciu a požiadavky zákazníkov, ale aj zamestnancov firmy NRSYS.


S produktami našej spoločnosti sa farmaceuti stretávajú pri svojej každodennej práci vo verejnej či nemocničnej lekárni, pri elektronickom objednávaní lekárenských produktov, pri práci v distribučných spoločnostiach aj nemocniciach. Pevne veríme, že sme vytvorili softvér, ktorý maximálne napomáha lekárnikom pri ich každodennej práci aby mohli venovať svoju pozornosť a úsilie pacientom, nie softvéru.