O NÁS

OFICIÁLNE DOKUMENTY

Poriadok môže byť občas trochu obmedzujúci, do práce však prináša systém a značne ju uľahčuje. V SSŠF má všetko svoje miesto a činnosť svoje pravidlá. Čítať viac... 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Každý z nás je iný a všetci máme svetu čo ponúknuť. Iba spolu však tvoríme celok, ktorý dokáže napredovať. Spolupráca v tíme a jasné prerozdelenie úloh sú základom úspechu. Čítať viac... 

HISTÓRIA

Sme organizácia s tradíciou. Slovenský spolok študentov farmácie vznikol v roku 1995 ako iniciatíva aktívnych študentov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a svojmu cieľu slúži už 29 rokov. Z ambiciózneho lokálneho projektu sa postupom času stala asociácia národného významu zastrešujúca viac než 350 študentov farmácie z celého Slovenska.

CIELE A HODNOTY

Hlavnou úlohou SSŠF je podpora budúcich farmaceutov v ich osobnostnom a profesionálnom raste. Neviažeme sa na žiadne náboženstvo ani politickú stranu, zo svojej činnosti finančne neprofitujeme. Všetko, čo máme a sme, putuje na rozvoj študentov farmácie.

SME ČLENMI

Okrem domácej pôdy pôsobí SSŠF aj v medzinárodnom priestore. Naša asociácia je členom Medzinárodnej federácie študentov farmácie (IPSF) a Európskej asociácie študentov farmácie (EPSA). Vďaka členstvu v týchto organizáciách majú naši členovia možnosť zúčastňovať sa medzinárodných podujatí, akými sú projekty študentskej mobility či kongresy.

IPSF
EPSA

POD ZÁŠTITOU

Naša činnosť by bez pevných základov nemala na čom stáť. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podporuje činnosť SSŠF od čias jeho vzniku a poskytuje nám zázemie pre naše projekty.

Univerzita Komenského
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave