O NÁS

OFICIÁLNE DOKUMENTY

Poriadok môže byť občas trochu obmedzujúci, do práce však prináša systém a značne ju uľahčuje. V SSŠF má všetko svoje miesto a činnosť svoje pravidlá. Čítať viac... 

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Každý z nás je iný a všetci máme svetu čo ponúknuť. Iba spolu však tvoríme celok, ktorý dokáže napredovať. Spolupráca v tíme a jasné prerozdelenie úloh sú základom úspechu. Čítať viac... 

HISTÓRIA

Sme organizácia s tradíciou. Slovenský spolok študentov farmácie vznikol v roku 1995 ako iniciatíva aktívnych študentov Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a svojmu cieľu slúži už 25 rokov. Z ambiciózneho lokálneho projektu sa postupom času stala asociácia medzinárodného významu zastrešujúca viac než 300 študentov farmácie z celého Slovenska.

CIELE A HODNOTY

Hlavnou úlohou SSŠF je podpora budúcich farmaceutov v ich osobnostnom a profesionálnom raste. Neviažeme sa na žiadne náboženstvo ani politickú stranu, zo svojej činnosti finančne neprofitujeme. Všetko, čo máme a sme, putuje na rozvoj slovenských študentov farmácie.

SME ČLENMI

Okrem domácej pôdy pôsobí SSŠF aj v medzinárodnom priestore. Naša asociácia je členom Medzinárodnej federácie študentov farmácie (IPSF) a Európskej asociácie študentov farmácie (EPSA). Vďaka členstvu v týchto organizáciách majú naši členovia možnosť zúčastňovať sa medzinárodných podujatí, akými sú projekty študentskej mobility či kongresy. Pod záštitou EPSA sa v roku 2021 na Slovensku uskutoční
európsky projekt Summer University.

IPSF
EPSA

POD ZÁŠTITOU

Naša činnosť by bez pevných základov nemala na čom stáť. Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave podporuje činnosť SSŠF od čias jeho vzniku a poskytuje nám zázemie pre naše projekty.

Univerzita Komenského
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave