OFICIÁLNE DOKUMENTY

STANOVY

Ako každá organizácia, aj my máme určité pravidlá, ktoré dodržiavame a podľa ktorých sa riadime. Stanovy sú alfou a omegou oficiálnych dokumentov SSŠF, keďže všetky ostatné sa odvíjajú práve od nich.


VNÚTORNÝ PREDPIS

Vnútorný predpis SSŠF ustanovuje poplatok externých členov za aktuálny rok a množstvo bodov potrebných pre získanie active členstva.


ZMLUVA O SPOLUPRÁCI MEDZI SSŠF A SKŠF

Všetky dôležité informácie týkajúce sa spolupráce so Spolkom košických študentov farmácie sú spísané v zmluve o spolupráci.


VÝROČNÁ SPRÁVA

Výročná správa Slovenského spolku študentov farmácie obsahuje všetky naše úspechy, aktivity a projekty za posledný akademický rok.