ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA

SSŠF je organizácia zložená zo študentov, pripravujúca aktivity pre študentov a práve preto je celou hnacou silou spolku ľudský faktor. Z organizačného hľadiska sa členíme na Správnu radu, Dozornú radu a SSŠF Tím.

SPRÁVNA RADA

Správna rada je výkonný orgán SSŠF. Presadzuje ustanovenia Valného zhromaždenia SSŠF, ktorým bola zvolená. Jednoducho povedané, sú to tváre, ktoré stoja za väčšinou projektov a aktivít spolku.

Kristína Tothová

Dominika Nádaská

Viceprezident

Erik Čurma

Tajomník

Ivana Stašová

Hospodár

Rebeka Pošteková

Predseda pre zahraničie
zahranicie@sssf.sk

Zuzana Majsniarová

Predseda pre vzdelávanie

Daniel Krchňák

Predseda pre publikácie
publikacie@sssf.sk

Eliška Sabová

Predseda pre digitálne médiá
media@sssf.sk

Mirka Damrélyová

Predseda pre kultúru
kultura@sssf.sk

DOZORNÁ RADA

 Dozorná rada je kontrolný orgán SSŠF volený Valným zhromaždením SSŠF. Jej hlavnou úlohou je usmerňovať, radiť a kontrolovať chod spolku.

PharmDr. Laura Adamkovičová

Predseda DR
dr@sssf.sk

Mgr. Adam Kováčik 

Člen DR
dr@sssf.sk

Mgr. Veronika Smoleňová

Člen DR
dr@sssf.sk

SSŠF TÍM

Správna rada by nedokázala zrealizovať všetky činnosti spolku sama. Preto existuje aj SSŠF Tím, ktorého členovia spolupracujú s jednotlivými predsedami sekcií a môžu koordinovať konkrétne projekty alebo aktivity. SSŠF Tím tvoria koordinátori, redakčná rada a pozície na komunikáciu so zahraničím (CP, LS, NIMP, EduProf, SEO, LEO)

Lucia Malysová Koordinátor pre digi média
Tereza Patková Koordinátor pre kultúru
Simona Hromníková LS pre EPSA
Alžbeta Dagmar Boháčová Koordinátor pre vzdelávanie
Lenka Vyšná Koordinátor pre digi média
Natália Hromníková Koordinátor pre CSE
Lea Števová CP pre IPSF
Júlia Petreková Koordinátor pre Magistraliter
Nikolas Zúbek Koordinátor pre kultúru
Dávid Jánošík Web/Technik koordinátor
Stanislav Slíž Koordinátor pre vzdelávanie

REDAKČNÁ RADA

Redakčná rada sa začala formovať spolu so vznikom časopisu Farmakoviny, za ktorého obsah je zodpovedná. Na začiatku to bolo len zopár nadšencov z radov študentov farmácie, no postupom času sa začala rozrastať.

Dominika Nadáská
Daniela Chlebáková
Mgr. Natália Hromníková
Anna Martinkovičová
Sarah Andrusová
Peter Novák
PharmDr. Mário Markuliak
Mgr. Ondrej Štefánik
Daniel Krchňák
Martina Podžubanová
Mgr. Janka Pecúšová
Veronika Petáková
Simona Mäsiarová
Barbora Plutová