ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA

SSŠF je organizácia zložená zo študentov, pripravujúca aktivity pre študentov a práve preto je celou hnacou silou spolku ľudský faktor. Z organizačného hľadiska sa členíme na Správnu radu, Dozornú radu a SSŠF Tím.

SPRÁVNA RADA

Správna rada je výkonný orgán SSŠF. Presadzuje ustanovenia Valného zhromaždenia SSŠF, ktorým bola zvolená. Jednoducho povedané, sú to tváre, ktoré stoja za väčšinou projektov a aktivít spolku.

Zuzana Majsniarová

Daniel Krchňák

Viceprezident

Nikolas Zúbek

Tajomník

Eliška Sabová

Hospodár

Stanislav Slíž

Predseda pre zahraničie
zahranicie@sssf.sk

Ivana Radosová

Predseda pre vzdelávanie

Denisa Fujašová

Predseda pre publikácie
publikacie@sssf.sk

Lucia Malysová

Predseda pre digitálne médiá
media@sssf.sk

Tereza Patková

Predseda pre kultúru
kultura@sssf.sk

DOZORNÁ RADA

 Dozorná rada je kontrolný orgán SSŠF volený Valným zhromaždením SSŠF. Jej hlavnou úlohou je usmerňovať, radiť a kontrolovať chod spolku.

Mgr. Kristína Tothová

Predseda DR
dr@sssf.sk

Mgr. Dominika Nádaská

Člen DR
dr@sssf.sk

Mgr. Mirka Damrélyová

Člen DR
dr@sssf.sk

SSŠF TÍM

Správna rada by nedokázala zrealizovať všetky činnosti spolku sama. Preto existuje aj SSŠF Tím, ktorého členovia spolupracujú s jednotlivými predsedami sekcií a môžu koordinovať konkrétne projekty alebo aktivity. SSŠF Tím tvoria koordinátori, redakčná rada a pozície na komunikáciu so zahraničím (CP, LS, NIMP, EduProf, SEO, LEO)

REDAKČNÁ RADA

Redakčná rada sa začala formovať spolu so vznikom časopisu Farmakoviny, za ktorého obsah je zodpovedná. Na začiatku to bolo len zopár nadšencov z radov študentov farmácie, no postupom času sa začala rozrastať.

Dominika Nadáská
Daniela Chlebáková
Mgr. Natália Hromníková
Anna Martinkovičová
Sarah Andrusová
Peter Novák
PharmDr. Mário Markuliak
Mgr. Ondrej Štefánik
Daniel Krchňák
Martina Podžubanová
Mgr. Janka Pecúšová
Veronika Petáková
Simona Mäsiarová
Barbora Plutová