ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA

SSŠF je organizácia zložená zo študentov, pripravujúca aktivity pre študentov a práve preto je celou hnacou silou spolku ľudský faktor. Z organizačného hľadiska sa členíme na Správnu radu, Dozornú radu a SSŠF Tím.

SPRÁVNA RADA

Správna rada je výkonný orgán SSŠF. Presadzuje ustanovenia Valného zhromaždenia SSŠF, ktorým bola zvolená. Jednoducho povedané, sú to tváre, ktoré stoja za väčšinou projektov a aktivít spolku.

Zuzana Majsniarová

Daniel Krchňák

Viceprezident

Nikolas Zúbek

Tajomník

Eliška Sabová

Hospodár

Stanislav Slíž

Predseda pre zahraničie
zahranicie@sssf.sk

Ivana Radosová

Predseda pre vzdelávanie

Denisa Fujašová

Predseda pre publikácie
publikacie@sssf.sk

Lucia Malysová

Predseda pre digitálne médiá
media@sssf.sk

Tereza Patková

Predseda pre kultúru
kultura@sssf.sk

DOZORNÁ RADA

 Dozorná rada je kontrolný orgán SSŠF volený Valným zhromaždením SSŠF. Jej hlavnou úlohou je usmerňovať, radiť a kontrolovať chod spolku.

Mgr. Kristína Tothová

Predseda DR
dr@sssf.sk

Mgr. Dominika Nádaská

Člen DR
dr@sssf.sk

Mgr. Mirka Damrélyová

Člen DR
dr@sssf.sk

SSŠF TÍM

Správna rada by nedokázala zrealizovať všetky činnosti spolku sama. Preto existuje aj SSŠF Tím, ktorého členovia spolupracujú s jednotlivými predsedami sekcií a môžu koordinovať konkrétne projekty alebo aktivity. SSŠF Tím tvoria koordinátori, redakčná rada a pozície na komunikáciu so zahraničím (CP, LS, NIMP, EduProf, SEO, LEO)

Natália Lisá
Koordinátor pre vzdelávanie

Martin Pekár
Koordinátor pre vzdelávanie
Natália Stollárová
CSE koordinátor

Anna Kekeláková
MMP koordinátor

Lívia Pazúriková
Liaison secretary

Simona Hromníková
Contact person

Ema Karasová
Koordinátor pre SEP

Tomáš Galo
Tajomník junor

Daniela Sokolová
Koordinátor pre kultúru

Silvia Senková
  Koordinátor pre kultúru

Sofia Grittersová
  Koordinátor pre Digitálne média

Lenka Vyšná
Koordinátor pre Digitálne média

REDAKČNÁ RADA

Redakčná rada sa začala formovať spolu so vznikom časopisu Farmakoviny, za ktorého obsah je zodpovedná. Na začiatku to bolo len zopár nadšencov z radov študentov farmácie, no postupom času sa začala rozrastať.

Lívia Pazúriková
Koordinátor pre blog

Mgr. Jana Nováková
Redaktor SSŠF

Mgr. Miroslava Damrélyová
Redaktor SSŠF

Laura Galajdová
Redaktor SSŠF

Simona Hromníková
Redaktor SSŠF

Karin Kapsdorferová
Redaktor SSŠF

Anabela Lieskovská
Redaktor SSŠF

Daniel Lutz
Redaktor SSŠF

Laura Magátová
Redaktor SSŠF

Rebeká Pošteková
Redaktor SSŠF

Tomáš Sadecký
Redaktor SSŠF

Mgr. Kristián Slíž
Redaktor SSŠF

Mgr. Kristína Tóthová
Redaktor SSŠF

Daniel Krchňák
Redaktor SSŠF

Denisa Fujašová
Redaktor SSŠF

Lucia Malysová
Redaktor SSŠF

Tereza Patková
Redaktor SSŠF

Ivana Radosová
Redaktor SSŠF