ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA

SSŠF je organizácia zložená zo študentov, pripravujúca aktivity pre študentov a práve preto je celou hnacou silou spolku ľudský faktor. Z organizačného hľadiska sa členíme na Správnu radu, Dozornú radu a SSŠF Tím.

SPRÁVNA RADA

Správna rada je výkonný orgán SSŠF. Presadzuje ustanovenia Valného zhromaždenia SSŠF, ktorým bola zvolená. Jednoducho povedané, sú to tváre, ktoré stoja za väčšinou projektov a aktivít spolku.

Kristína Tothová

Veronika Smoleňová

viceprezident

Erik Čurma

tajomník

Ivana Stašová

hospodár

Laura Gálová

predseda pre zahraničie
zahranicie@sssf.sk

Natália Krajčírová

predseda pre vzdelávanie

Dominika Nádaská

predseda pre publikácie
publikacie@sssf.sk

Katarína Kandráčová

predseda pre digitálne médiá
media@sssf.sk

Dávid Jánošík

predseda pre kultúru
kultura@sssf.sk

DOZORNÁ RADA

 Dozorná rada je kontrolný orgán SSŠF volený Valným zhromaždením SSŠF. Jej hlavnou úlohou je usmerňovať, radiť a kontrolovať chod spolku.

Laura Adamkovičová

predseda DR
dr@sssf.sk

Lucia Markusková

člen DR
dr@sssf.sk

Martina Podžubanová

člen DR
dr@sssf.sk

SSŠF TÍM

Správna rada by nedokázala zrealizovať všetky činnosti spolku sama. Preto existuje aj SSŠF Tím, ktorého členovia spolupracujú s jednotlivými predsedami sekcií a môžu koordinovať konkrétne projekty alebo aktivity. SSŠF Tím tvoria koordinátori, redakčná rada a pozície na komunikáciu so zahraničím (CP, LS, NIMP, EduProf, SEO, LEO)

REDAKČNÁ RADA

Redakčná rada sa začala formovať spolu so vznikom časopisu Farmakoviny, za ktorého obsah je zodpovedná. Na začiatku to bolo len zopár nadšencov z radov študentov farmácie, no postupom času sa začala rozrastať.

Natália Hromníková
Daniela Chlebáková
Veronika Petáková
Janka Leskovská
Peter Novák
Barbora Plutová
Simona Mäsiarová
Mário Markuliak
Jana Pecúšová
Jana Urbánková