ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA

SSŠF je organizácia zložená zo študentov, pripravujúca aktivity pre študentov a práve preto je celou hnacou silou spolku ľudský faktor. Z organizačného hľadiska sa členíme na Správnu radu, Dozornú radu a SSŠF Tím.

SPRÁVNA RADA

Správna rada je výkonný orgán SSŠF. Presadzuje ustanovenia Valného zhromaždenia SSŠF, ktorým bola zvolená. Jednoducho povedané, sú to tváre, ktoré stoja za väčšinou projektov a aktivít spolku.

Kristína Tothová

Veronika Smoleňová

Viceprezident

Erik Čurma

Tajomník

Ivana Stašová

Hospodár

Laura Gálová

Predseda pre zahraničie
zahranicie@sssf.sk

Natália Krajčírová

Predseda pre vzdelávanie

Dominika Nádaská

Predseda pre publikácie
publikacie@sssf.sk

Katarína Kandráčová

Predseda pre digitálne médiá
media@sssf.sk

Dávid Jánošík

Predseda pre kultúru
kultura@sssf.sk

DOZORNÁ RADA

 Dozorná rada je kontrolný orgán SSŠF volený Valným zhromaždením SSŠF. Jej hlavnou úlohou je usmerňovať, radiť a kontrolovať chod spolku.

Laura Adamkovičová

Predseda DR
dr@sssf.sk

Lucia Markusková

Člen DR
dr@sssf.sk

Martina Podžubanová

Člen DR
dr@sssf.sk

SSŠF TÍM

Správna rada by nedokázala zrealizovať všetky činnosti spolku sama. Preto existuje aj SSŠF Tím, ktorého členovia spolupracujú s jednotlivými predsedami sekcií a môžu koordinovať konkrétne projekty alebo aktivity. SSŠF Tím tvoria koordinátori, redakčná rada a pozície na komunikáciu so zahraničím (CP, LS, NIMP, EduProf, SEO, LEO)

Zuzana Majsniarová Koordinátor pre vzdelávanie
Gabriela Moščovičová Koordinátor pre kultúru
Simona Hromníková Koordinátor pre kultúru
Daniela Chlebáková Contact Person pre IPSF
Eliška Sabová Koordinátor pre digi média
Cyril Hasaralejko Tajomník junior
Daniel Krchňák MMP koordinátor
Sarah Andrusová Liaison Secretary pre EPSA
Laura Csámpaiová Koordinátor pre vzdelávanie
Lívia Pazúriková Koordinátor pre digi média
Mgr. Natália Hromníková CSE koordinátor
Simona Mäsiarová Advocacy Platform Representative pre SSŠF

REDAKČNÁ RADA

Redakčná rada sa začala formovať spolu so vznikom časopisu Farmakoviny, za ktorého obsah je zodpovedná. Na začiatku to bolo len zopár nadšencov z radov študentov farmácie, no postupom času sa začala rozrastať.

Dominika Nadáská
Daniela Chlebáková
Mgr. Natália Hromníková
Anna Martinkovičová
Sarah Andrusová
Peter Novák
PharmDr. Mário Markuliak
Mgr. Ondrej Štefánik
Daniel Krchňák
Martina Podžubanová
Mgr. Janka Pecúšová
Veronika Petáková
Simona Mäsiarová
Barbora Plutová