ORGANIZAČNÁ  ŠTRUKTÚRA

SSŠF je organizácia zložená zo študentov, pripravujúca aktivity pre študentov a práve preto je celou hnacou silou spolku ľudský faktor. Z organizačného hľadiska sa členíme na Správnu radu, Dozornú radu a SSŠF Tím.

SPRÁVNA RADA

Správna rada je výkonný orgán SSŠF. Presadzuje ustanovenia Valného zhromaždenia SSŠF, ktorým bola zvolená. Jednoducho povedané, sú to tváre, ktoré stoja za väčšinou projektov a aktivít spolku.

Laura Adamkovičová

prezident
prezident@sssf.sk

Lucia Markusková

viceprezident
viceprezident@sssf.sk

Radovan Tomašovský

tajomník
tajomnik@sssf.sk

Adam Kováčik

hospodár
hospodar@sssf.sk

Laura Gálová

predseda pre zahraničie
zahranicie@sssf.sk

Veronika Smoleňová

predseda pre vzdelávanie
vzdelavanie@sssf.sk

Martina Podžubanová

predseda pre publikácie
publikacie@sssf.sk

Kristína Tothová

predseda pre digitálne médiá
media@sssf.sk

Ivana Stašová

predseda pre kultúru
kultura@sssf.sk

DOZORNÁ RADA

 Dozorná rada je kontrolný orgán SSŠF volený Valným zhromaždením SSŠF. Jej hlavnou úlohou je usmerňovať, radiť a kontrolovať chod spolku.

Natália Hromníková

predseda DR
dozornarada@sssf.sk

Alexandra Nemčíková

člen DR
dozornarada@sssf.sk

Martin Haringa

člen DR
dozornarada@sssf.sk

SSŠF TÍM

Správna rada by nedokázala zrealizovať všetky činnosti spolku sama. Preto existuje aj SSŠF Tím, ktorého členovia spolupracujú s jednotlivými predsedami sekcií a môžu koordinovať konkrétne projekty alebo aktivity. SSŠF Tím tvoria koordinátori, redakčná rada a pozície na komunikáciu so zahraničím (CP, LS, NIMP, EduProf, SEO, LEO)

Natália Hromníková
CSE koordinátor
cse@sssf.sk
Natália Krajčírová
koordinátor pre vzdelávanie
Katarína Štrbavá
koordinátor pre vzdelávanie
Daniela Chlebáková
Contact Person pre IPSF
cp@sssf.sk

Dominika Tvrdá
koordinátor pre digitálne médiá
Michaela Čellárová
Liaison Secretary pre EPSA

ls@sssf.sk

Alexandra Nemčíková
koordinátor pre digi médiá
Katarína Kandráčová
koordinátor pre kultúru

REDAKČNÁ RADA

Redakčná rada sa začala formovať spolu so vznikom časopisu Farmakoviny, za ktorého obsah je zodpovedná. Na začiatku to bolo len zopár nadšencov z radov študentov farmácie, no postupom času sa začala rozrastať.

Natália Hromníková
Daniela Chlebáková
Veronika Petáková
Janka Leskovská
Peter Novák
Barbora Plutová
Simona Mäsiarová
Mário Markuliak
Jana Pecúšová
Jana Urbánková