MAJSTROVSTVÁ V LEKÁRENSKEJ KOMUNIKÁCII

Majstrovstvá v lekárenskej komunikácii, z anglického Patient Counselling Event (PCE) je vzdelávací projekt pod záštitou International Pharmaceutical Students‘ Federation (IPSF). Podstatou projektu je „role-play“ v simulovanom prostredí reálnej lekárne. Študenti majú jedinečnú možnosť vyskúšať si riešenie bežných problémov pacientov „na nečisto“ vo fakultnej lekárni FaF UK. Súťaž prebieha každý rok počas Týždňa Farmaceutického Vzdelávania a Kariéry (TyFaVka).

PRIEBEH

V prvom kole dostane každý študent zadanie a podklady na vytvorenie dispenzačných informácií pre zadaný liek. V tejto časti je dôraz kladený nielen na komunikačné schopnosti študenta, ale aj na obsahovú odbornú zložku. Takže sa môže podariť vyniknúť aj tým študentom, ktorí sa po komunikačnej stránke necítia úplne sebaisto.

 

Druhé kolo sa odohráva v simulovanom prostredí reálnej lekárne na jednej strane tary stojí študent farmácie, na druhej ako pacient študent VŠMÚ. Úlohou študentov je za behu riešiť prítomné farmakoterapeutické problémy pacientov a udržať situáciu v lekárni pod kontrolou. Vo výbere „typu pacienta“ sa preferujú na komunikáciu náročnejšie situácie (napr. agresívny pacient, rušiaci pacient). Výkon študenta a zvládnutie dispenzácie je nakoniec hodnotené odbornou porotou zloženou z odborníkov z oblasti lekárenstva, farmakológie, komunikácie a psychológie.