DITA SPÁLOVSKÁ

Ing. Dita Spálovská, Ph. D. 

pozícia:
Formulation Scientist

pracovisko:
Zentiva, k.s.

Během doktorského studia na VŠCHT Praha jsem se věnovala analýze návykových látek. Jelikož mě začaly zajímat možnosti studia propojujícího průmysl s akademickou sférou, mé další kroky vedly do Pharmaceutical Applied Research Center (PARC), kde jsem dostala příležitost věnovat se ve spolupráci s univerzitou a firmou Zentiva analýze padělků léčiv. To mi pomohlo uvědomit si, kudy bych se chtěla dál v rámci své kariéry ubírat.

Nastoupila jsem na oddělení Formulací, kde se věnujeme vývoji finálních formulací léčiv, které budou bioekvivalentní s originálním léčivem. Kromě klasických generik se věnujeme vývoji léků s přidanou hodnotou, které jsou nějak vylepšené oproti originálnímu léčivu (příznivější nástup účinku, nezávislost na podání s jídlem/bez jídla…), a LCM (life cycle management) projektům modernizace výroby rutinně vyráběných přípravků. K tomuto všemu je potřeba vědecké porozumění dané problematiky, k čemuž využíváme množství analýz během celého vývoje.

Pokud Tě zajímá, jak ve farmaceutickém průmyslu probíhá vývoj léčiv, neváhej se přihlásit!