ADRIANA ŠUSTEROVÁ

ADRIANA ŠUSTEROVÁ 

VEDÚCI FARMACEUT ODDELENIA PRÍPRAVY LIEKOV

NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ UNB KRAMÁRE

Ako čerstvá absolventka Farmaceutickej fakulty UK som v roku 2017 nastúpila do verejnej lekárne, kde som si obľúbila galenickú časť našej práce. Zakrátko sa mi naskytla príležitosť pracovať v Nemocničnej lekárni Nemocnice akad. L. Dérera v Bratislave, kde pôsobím dodnes ako vedúca Oddelenia individuálnej prípravy liekov. Ako už naznačuje názov mojej pracovnej pozície, hlavnú časť môjho dňa tvorí príprava liekov pre jednotlivé oddelenia nemocnice vrátane aseptickej prípravy liekov a totálnej parenterálnej výživy. Ako koncová univerzitná nemocnica zabezpečujeme zdravotnú starostlivosť pacientom z celej republiky, vzdelávame nové generácie zdravotníckych pracovníkov a podieľame sa aj na vakcinácii verejnosti proti COVID-19. Prostredníctvom tohto projektu by som rada svojmu zverencovi priblížila rozmanitú a zaujímavú prácu nemocničného farmaceuta.