VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE V ARRIELLO

Arriello je spoločnosť zameraná na farmakovigilanciu a reguláciu liekov. Počas stáže sa staneš súčasťou tímu, s ktorým si rozšíriš svoje skills a nazbieraš relevantné skúsenosti z farmaceutického sveta.

Stáž na oddelení marketingu

Arriello ponúka pre študentov farmácie odbornú stáž na oddelení marketingu. Prácu je možné vykonávať diaľkovo, priamo z domu a pracovný čas je flexibilný, v závislosti od možností študenta.  Platové ohodnotenie: 5€ na hodinu.
Podrobné informácie nájdeš na https://jobs.datacruit.com/b5f4848e-66fd-4915-879e-298cfa5c275c/


Stáž na oddelení lokálnej farmakovigilancie
Medzinárodná spoločnosť Arriello ponúka odbornú stáž pre študenta farmácie na oddelení lokálnej farmakovigilance. Prácovný čas je flexibilný podľa možností vybraného študenta a prácu je možné vykonávať ako home office.  Platové ohodnotenie: 5€ na hodinu.

Podrobné informácie nájdeš na https://jobs.datacruit.com/d0e54ff7-267f-48c2-bf19-5c65f2154e14/


Pharmacovigilance Associate
Rýchlo rastúca medzinárodná spoločnosť Arriello ponúka pracovnú príležitosť na oddelení farmakovigilancie na pozícii PV Associate. Práca je vhodná aj pre absolventov a je možné ju vykonávať z domu. Platové ohodnotenie: 1400 – 1700€ na mesiac.
Podrobnejšie informácie o náplne práce, podmienkach na prijatie aj o benefitoch práce v Arriello nájdete na https://jobs.datacruit.com/62b6924e-d52f-430b-b3d5-e97007918bd7/.