BORIS DUDÍK

BORIS DUDÍK 

FARMACEUT V NEMOCNIČNEJ LEKÁRNI, VŠ UČITEĽ, VEDECKÝ PRACOVNÍK 

ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY, FAF UK

Som farmaceut pracujúci na rôznych miestach. Som končiaci doktorand v odbore farmakológia a zároveň vysokoškolský učiteľ a vedecký pracovník na Katedre bunkovej a molekulárnej biológie liečiv FaF UK v Bratislave. Venujem sa výskumu probiotík, pričom využívam najmä metódy molekulárnej biológie, mikrobiológie a imunológie. Pracujem tiež ako farmaceut v nemocničnej lekárni na oddelení prípravy cytostatík v Onkologickom ústave sv. Alžbety. Snažím sa prepájať prax so štúdiom, resp. s výskumom. Vďaka práci s bunkovými kultúrami na fakulte som napríklad nadobudol zručnosti pri práci za aseptických podmienok, ktoré využívam aj pri príprave cytostatík či vakcín proti COVID-19. Nebojím sa vymýšľať a skúšať nové veci a rád pracujem s ľuďmi, ktorí to vidia rovnako.