MARTIN KRUPA

PharmDr. Martin Krupa

pozícia:
vedúci kvality

pracovisko:
Saneca Pharmaceuticals, a.s.

Po absolvovaní FaF UK v Bratislave som začínal ako technológ výroby pevných liekových foriem v spoločnosti Slovakofarma. Následne som si prešiel oddeleniami Kontroly a Zabezpečovania kvality.

Niekoľko rokov som strávil v zahraničí pri vcelku dobrodružnom spúšťaní farmaceutickej fabriky.

Po dlhšej pauze, vyplnenej prácou v oblasti klinického skúšania, som sa „vrátil ku koreňom“, do spoločnosti, v ktorej som začínal, teraz existujúcej pod názvom Saneca Pharmaceuticals, kde pôsobím ako Vedúci Kvality, a to v rámci obidvoch výrobných jednotiek - zmluvnej výroby a vývoja finálnych liekov a výroby a vývoja aktívnych farmaceutických substancií (API).

Práca je to nesmierne pestrá a veľmi napĺňajúca, ťažko si viem predstaviť získanie ucelenejšieho pohľadu na celý životný cyklus lieku.

Môžete sa venovať formulačnému vývoju, výrobe, skúšaniu liekov, projektovému manažmentu, zabezpečovaniu kvality alebo liekovej regulácii; nájdete slobodu v práci, široké možnosti tréningu, tak odborného ako aj soft skills.

V posledných rokoch dosahujeme výborné výsledky, zaviedli sme dokonca úplne novú výrobu sterilných liekov.

Ak sa chcete vo svojej kariére orientovať smerom na industriálnu farmáciu – neváhajte, rad vás uvediem do problematiky.