BORIS DUDÍK

BORIS DUDÍK 

FARMACEUT NA ODDELENÍ PRÍPRAVY CYTOSTATÍK

ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV. ALŽBETY, FAF UK

“Po nedávnom ukončení doktorandského štúdia som sa rozhodol zostať na plný úväzok v nemocničnej lekárni na oddelení prípravy cytostatík, kde som doteraz pracoval len na čiastočný úväzok. Od septembra som vedúci tohto oddelenia s čím prichádzajú nové úlohy a výzvy. Na oddelení plánujem zaviesť viacero zmien, zároveň prejde oddelenie celkovou rekonštrukciou, aby zodpovedalo všetkým medzinárodným štandardom. Spolu s inováciou oddelenia by som sa tiež chcel venovať výskumnej činnosti v spolupráci s fakultou.

Myslím, že farmácia na Slovensku sa začína pomaly posúvať dopredu, o čom svedčí aj tohtoročné založenie viacerých odborných pracovných skupín farmaceutov v rámci SLeK. V odbornej pracovnej skupine pre onkologickú farmáciu sa okrem zdieľania poznatkov snažíme aj prichádzať s nápadmi a riešeniami ako zlepšiť našu prácu a prispieť tak k lepšej starostlivosti o pacienta.

Ak chceš vidieť ako toto všetko vyzerá v praxi, chceš sa naučiť aseptickú prípravu, zaujíma ťa onkológia a hlavne farmácia, rád sa stanem tvojim mentorom.”