EVA RYBÁROVÁ

EVA RYBÁROVÁ

VEDÚCI FARMACEUT, NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ
FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA

Po skončení štúdia na Farmaceutickej fakulte UK v roku 2007 som nastúpila do jednej z verejných lekárni v Českej republike. Po troch rokoch som dostala príležitosť pracovať v nemocničnom prostredí v Lekárni sv. Jakuba v Bardejove. Práca v nemocničnej lekárni ma oslovila natoľko, že v súčasnosti pôsobím v nemocničnej lekárni FNsP Žilina ako vedúci farmaceut. V priebehu celého obdobia praxe som prešla všetkými oddeleniami a činnosťami v lekárenskom ale aj nemocničnom prostredí, získala špecializácie v odbore lekárenstvo, zdravotnícky manažment a financovanie, absolvovala rigoróznu skúšku na Katedre organizácie a riadenia farmácie a taktiež som pôsobila ako externý asistent na Katedre galenickej farmácie FaF UK. Svoje skúsenosti rada poskytnem svojim budúcim kolegom.