FRANTIŠEK DRÁFI

FRANTIŠEK DRÁFI 

POSUDZOVATEĽ PREDKLINICKEJ A KLINICKEJ DOKUMENTÁCIE K REGISTRÁCIÍ LIEKU NA  ŠTÁTNOM ÚSTAVE PRE KONTROLU LIEČIV  

 ČLEN VÝBORU PRE LIEKY NA HUMÁNNE POUŹITIE EURÓPSKEJ LIEKOVEJ AGENTÚRY

Keď sa povie na fakulte Štátny ústav pre kontrolu liečiv, alebo familiárne ŠÚKL, predstavíš si pravdepodobne úrad a kopu papierov, pečiatky, nesmiernu byrokraciu a úradníkov. Čo však už nie je tak predstaviteľné je mravenčia práca a hodiny, dni a niekedy týždne strávené nad štúdiom obsahu tých papierov, ktoré voláme dokumentácia. No a úradníkmi sú na mojom oddelení kolegovia - posudzovatelia predklinickej a klinickej dokumentácie.

Za prípravu dokumentácie je zodpovedná firma, ktorá predkladá žiadosť, či o registráciu alebo zmenu už registrovaného lieku. Mojou úlohou je v dokumentácii nájsť prepojenia, ktoré tam majú logicky byť, eventuálne identifikovať tie chýbajúce, či vedecky nesprávne. To je následne podkladom pre kľúčovú časť celého intelektuálne náročného procesu mojej práce, a to determinovať prínosy a riziká, a či je ich vzájomný pomer pozitívny/negatívny.
 

Inými slovami sa to pokúsim priblížiť na gréckom prísloví: „Veľa piesku preosiali, málo zlata našli“. Príslovie sa dá interpretovať dvojako. Ak si dosadím do vety spojku „no“ vyznie záporne, ak dosadím „aj to“, veta vyznie kladne. A o tom je aj moja práca – napriek veľkému množstvu dokumentácie je na konci práce zlato v podobe kvalitných, účinných a bezpečných liekov. Lieky sú fenomén, ktorý sa učíme krok za krokom správne používať pre zdravie našich pacientov.