FRANTIŠEK DRÁFI

PharmDr. František Dráfi, PhD. 

pozícia:

Posudzovateľ predklinickej a klinickej dokumentácie k registrácii lieku

pracovisko:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv


Keď sa povie na fakulte Štátny ústav pre kontrolu liečiv, alebo familiárne ŠÚKL, predstavíš si pravdepodobne úrad a kopu papierov, pečiatky, nesmiernu byrokraciu a úradníkov. Čo však už nie je tak predstaviteľné je mravenčia práca a hodiny, dni a niekedy týždne strávené nad štúdiom obsahu tých papierov, ktoré voláme dokumentácia. No a úradníkmi sú na mojom oddelení kolegovia - posudzovatelia predklinickej a klinickej dokumentácie.

Za prípravu dokumentácie je zodpovedná firma, ktorá predkladá žiadosť, či o registráciu alebo zmenu už registrovaného lieku. Mojou úlohou je v dokumentácii nájsť prepojenia, ktoré tam majú logicky byť, eventuálne identifikovať tie chýbajúce, či vedecky nesprávne. To je následne podkladom pre kľúčovú časť celého intelektuálne náročného procesu mojej práce, a to determinovať prínosy a riziká, a či je ich vzájomný pomer pozitívny/negatívny.
 

Inými slovami sa to pokúsim priblížiť na gréckom prísloví: „Veľa piesku preosiali, málo zlata našli“. Príslovie sa dá interpretovať dvojako. Ak si dosadím do vety spojku „no“ vyznie záporne, ak dosadím „aj to“, veta vyznie kladne. A o tom je aj moja práca – napriek veľkému množstvu dokumentácie je na konci práce zlato v podobe kvalitných, účinných a bezpečných liekov. Lieky sú fenomén, ktorý sa učíme krok za krokom správne používať pre zdravie našich pacientov.