HAJNALKA KOMJÁTHY

PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.

pozícia:

Vedúci farmaceut, hlavný farmaceut AGEL SK

pracovisko:

Nemocničná lekáreň, Nemocnica AGEL Komárno

Vysokoškolské štúdium III. stupňa som ukončila v roku 2002 na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializácie z odborov lekárenstvo, klinická farmácia a zdravotnícky manažment a financovanie som získala na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Od roku 2007 pracujem v Nemocnici AGEL Komárno a od roku 2009 nemocničnú lekáreň vediem ako vedúci farmaceut. V našej nemocnici poskytujeme komplexnú lekárenskú starostlivosť pre hospitalizovaných aj pre ambulantných pacientov. Tohto roku sme otvorili aj oddelenie prípravy cytostatík. S kolegami pripravujeme širokú škálu individuálne pripravovaných liekov. Aktívne sa venujem nielen nemocničnému lekárenstvu, ale aj klinickej farmácii. Mojou najobľúbenejšou témou sú antimikrobiálne liečivá a ich efektívne používanie v nemocnici. Som implementačným ambasádorom Európskej asociácie nemocničných lekárnikov. Prednášam, publikujem a farmácii sa venujem aj vo svojom voľnom čase. Som rada, že svoje vedomosti budem môcť odovzdať študentom a svojim mladším kolegom.