JOZEF UKROPEC

Mgr. Jozef Ukropec, DrSc.

pozícia:
vedúci vedecký pracovník
pracovisko:
Oddelenie výskumu porúch metabolizmu, Biochemické centrum, Slovenská akadémia vied

Volám sa Jozef Ukropec a biomedicínsky výskum bol pre mňa prostriedkom ako uplatniť moje znalosti, zručnosti a talent po ukončení štúdia farmácie. Zaujala ma najmä fyziológia a lákavé to bolo aj preto, že som zrazu dokázal robiť veci o ktorých som predtým len čítal. Izoloval som mitochondrie, videl ich pod elektrónovým mikroskopom, meral ich membránový potenciál a sledoval ako si poradia s náložou lipidov (energie). Dnes študujem procesy spojené s uskladnením, mobilizáciou a distribúciou energie v našom tele. Časová a priestorová integrácia energetického toku je potrebná na to aby sme bez následkov zvládli napríklad ľadovú sprchu, lačnenie alebo intenzívnejšie cvičenie. Sledujem tiež ako sa naše telo adaptuje na takéto situácie pri cvičení. A robím to preto, že poznanie týchto procesov nám dáva do rúk molekulárne nástroje na zmiernenie, či zvrátenie mnohých chronických ochorení.

Záujemca sa môže pozrieť na detail (exozómy), a pokúsiť sa za ním vidieť celok (zdravie človeka).