KATARÍNA GATIALOVÁ

KATARÍNA GATIALOVÁ 

EU GOVERNMENT AFFAIRS & POLICY MANAGER

VIATRIS

Ako nadšená doktorka farmácie som formovala svoju profesionálnu kariéru zameranú na zdravotnú/farmaceutickú politiku na medzinárodnej a európskej úrovni. V minulosti som mala šancu pracovať a spolupracovať s Medzinárodnou farmaceutickou federáciou (FIP), Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), Americkou farmaceutickou asociáciou, FDA, Európskou komisiou a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. Vyštudovala som odbor farmácia na Univerzite Komenského v Bratislave a Albert-Ludwigs-Universität vo Freiburgu, kde som sa so svojím výskumom zameriavala na nedostatok liekov a reexport. Bola som zvolená za prezidentku 4. edície Európskeho zdravotného parlamentu, kde som viedla a zastupovala medzinárodný tím mladých odborníkov prinášajúcich nové odporúčania do európskej zdravotnej politiky. V súčasnej dobe vediem bruselskú kanceláriu zameranú na EÚ politiku pre Viatris, globálnu farmaceutickú spoločnosť, a som členkou predstavenstva Medicines for Europe. Som tiež členkou EIT Health a EIT Digital Alumni.