KRISTÍNA SZMICSEKOVÁ

KRISTÍNA SZMICSEKOVÁ  

FARMACEUT NA ODDELENÍ KLINICKEJ FARMÁCIE

NEMOCNIČNÁ LEKÁREŇ NÚSCH, A. S.

Vedu som vždy vnímala ako neoddeliteľnú súčasť farmácie, preto som sa už počas pregraduálneho štúdia pripojila k vedeckému tímu. Otázka, čo robí v našom tele butyrylcholínesteráza, ma natoľko zaujala, že som sa rozhodla zostať na fakulte a pokračovať v postgraduálnom štúdiu v rámci doktorandského stupňa. V tom roku som zároveň dostala grant francúzskej vlády na doktorát pod dvojitým vedením, vďaka ktorému som polovicu času doktorandského štúdia strávila v laboratóriách Université de Paris.

Počas štúdia som pracovala aj vo fakultnej lekárni FaF UK, kde sme ponúkali pacientom kontrolu farmakoterapie a organizovali vzdelávacie akcie pre farmaceutov aj pre laickú verejnosť.

Momentálne pracujem v nemocničnej lekárni Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave, kde vedomosti z farmakológie využívam v rôznych klinických projektoch. Vo voľnom čase rada čítam svetovú literatúru a bojujem s francúzštinou. Ak chceš, aby sme spolu pracovali na posunutí hraníc možností farmaceutov na Slovensku a máš rád(a) dobrú kávu, budeme dobrý tím!