MAREK KOTÚĽ

PharmDr. Marek Kotúľ 

pozícia:
regionálny riaditeľ

pracovisko:

Dr. Max Slovensko

Po skončení štúdia farmácie na FaF UK v Bratislave, viedli moje kariérne kroky tradičnou cestou – do verejnej lekárne. Napriek tomu, že ma práca farmaceuta napĺňala, pociťoval som potrebu rozvíjať sa. Sieť lekární mi umožnila kariérne rásť a popri plnení roly farmaceuta som dva roky pôsobil ako interný mentor. Mojou úlohou bola podpora a adaptácia zamestnancov nových či akvizičných lekární a koordinácia procesov súvisiacich s otvorením novej lekárne.

Od januára 2022 pôsobím v spoločnosti Dr.Max ako regionálny riaditeľ pre región Žilina a okolie. V mojom regióne zodpovedám za prevádzku 20 lekární a vediem tím s približne 150 zamestnancami. Okrem riešenia krízových situácií súvisiacich s prevádzkovaním lekární zahŕňa moja práca aj stanovovanie a vyhodnocovanie cieľov, nábor a výber zamestnancov, komunikáciu s orgánmi štátnej správy, či účasť na projektoch, ktoré posúvajú vpred poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Práca regionálneho riaditeľa je založená na intenzívnej komunikácii s ľuďmi a nepozná stereotyp, čo na nej oceňujem najviac.